Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 1)

Panimula

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 1)
【00:00:00:00】Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos
【00:05:06:08】Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita
【00:11:33:04】Ang Anak ng Tao’y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian
【00:19:15:28】Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan
【00:26:44:23】Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli
【00:32:01:12】Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao
Kung Sila’y Sasamba sa Tunay na Diyos
【00:36:00:04】Walang Makapag-iwan sa Salita ng Diyos
【00:40:43:09】Dalawang Libong Taon ng Pananabik
【00:44:22:16】Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain
【00:48:41:04】Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo
【00:54:24:27】Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan
【01:00:07:25】Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
【01:04:50:16】Ang Epekto ng Dalanging Tunay
【01:08:45:00】Tabernakulo ng Diyos Nasa Mundo na
【01:14:04:20】Umaasa ang Diyos para sa Tunay na Pananampalataya ng Tao
【01:18:28:23】Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao
【01:23:18:06】Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala
【01:27:49:06】Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay
【01:33:36:13】Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man
【01:39:43:07】Huling Pagkakataong Bigay ng Diyos sa Tao

I-expand