Menu

Susunod

Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao

1,903 2020-04-17

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao”

I

Sa katawang-tao, Diyos ay gumawa nang maraming taon,

marami na Siyang sinabi.

Nagsisimula Siya sa "pagsubok sa taga-serbisyo,"

at nagpopropesiya at nagsisimulang humatol,

gumagamit ng pagsubok ng kamatayan para magpadalisay.

At inaakay ang mga tao sa tamang daan

ng pananalig sa Diyos, nagsasalita,

ibinibigay sa mga tao ang lahat ng katotohanan,

nilalabanan ang lahat ng uri ng pagkaunawa.

Kalauna'y binibigyan Niya ng kaunting pag-asa ang tao,

para makita nila ang mangyayari,

na papasok ang Diyos at tao

sa mabuting destinasyon nang magkasama.

Bagama't mga tao'y nilikha Niya,

at pinasama ni Satanas lahat sila,

bagama't walang halaga't napakasasamang tao nila

at ganito kalikasan nila,

di Niya sila tatratuhin ayon sa kanilang diwa

o lalapatan ng parusang nararapat sa kanila.

Mabagsik ang Kanyang mga salita, ngunit sa kanila,

Siya'y maawain at mapagparaya.

II

Bagama't gawain Niya'y isinasagawa ayon sa plano,

ayon 'yon sa mga pangangailangan ng tao.

Di iyon isinasagawa nang basta-basta.

Lahat ng ginagawa'y ayon sa karunungan Niya.

Dahil sa pagmamahal, sa Kanyang pagmamahal,

nang may karunungan at kasigasigan,

tinatrato Niya, lahat silang may katiwalian,

di man lang sila pinaglalaruan.

Pansinin ang Kanyang tono't mga salita.

Kung minsan ay ika'y susubukan o mababalisa.

Mga salita Niya kung minsa'y papanatagin ka.

Iniintindi't inaalala Niya sila.

Bagama't mga tao'y nilikha Niya,

at pinasama ni Satanas lahat sila,

bagama't walang halaga't napakasasamang tao nila

at ganito kalikasan nila,

di Niya sila tatratuhin ayon sa kanilang diwa

o lalapatan ng parusang nararapat sa kanila.

Mabagsik ang Kanyang mga salita, ngunit sa kanila,

Siya'y maawain at mapagparaya.

Unti-unti, ito'y pagnilayan!

Kung di Siya naawa sa kanila,

nagparaya Siya't biniyayaan sila,

magsasalita pa kaya Siya para iligtas sila?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon