Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig”

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig”

I
Matapos maging tao ang Diyos, at namuhay kasama ng tao,
nakita Niya kasamaan at kalagayan ng buhay nila.
Sa katawang-tao’y nadama Niya
ang kawalang kakayahan ng tao,
kaawa-awa naman sila, malungkot ang kanilang kalagayan.
Mas lalong nahabag ang Diyos sa kalagayan ng tao,
at mas mapagmalasakit sa Kanyang
mga taga-sunod dahil namuhay sa katawang-tao.
II
Sa puso Niya’y nais Niyang maligtas
ang mga pinakamahalaga sa Kanya;
walang mas mahalaga pa sa kanila.
Nagdusa Siya, tiniis Niya paghihimagsik at pasakit.
Pero ‘di Niya itatakwil ang tao, walang tigil sa Kanyang gawain,
nang walang pagsisisi at reklamo.
Mas lalong nahabag ang Diyos sa kalagayan ng tao,
at mas mapagmalasakit sa Kanyang
mga taga-sunod dahil namuhay sa katawang-tao.
III
Pero ‘di Siya sumuko, at ‘di tumigil sa Kanyang gawain.
Sapagkat alam Niya sa huli,
magigising ang tao sa Kanyang tawag
at maaantig sa Kanyang mga salita,
kikilalanin Siyang Diyos na tagapaglikha,
at babalik sa Kanyang tabi…
Mas lalong nahabag ang Diyos sa kalagayan ng tao,
at mas mapagmalasakit sa Kanyang
mga taga-sunod dahil namuhay sa katawang-tao.
Mas lalong nahabag ang Diyos sa kalagayan ng tao,
at mas mapagmalasakit sa Kanyang
mga taga-sunod dahil namuhay sa katawang-tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand