Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | “Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” (Sipi 2)