Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs)

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kahulugan ng Dasal” (Tagalog songs)
I
Ang panalangin ay isa sa mga paraan
kung paano nakikipagtulungan ang tao sa Diyos,
upang tumawag sa Kanyang Espiritu at maantig ng Diyos.
Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig,
maliliwanagan at magiging matatag.
Ang gayong mga tao’y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon.
Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig,
maliliwanagan at magiging matatag.
Ang gayong mga tao’y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon.
II
Kaya ang mga hindi nananalangin ay patay na walang espiritu.
Hindi sila maaaring maantig ng Diyos,
hindi masusunod ang gawain ng Diyos.
Ang mga taong hindi nananalangin
ay mawawalan ng normal na espirituwal na buhay,
may sirang relasyon sa Diyos; hindi Niya sila sasang-ayunan.
Ang mga taong hindi nananalangin
ay mawawalan ng normal na espirituwal na buhay,
may sirang relasyon sa Diyos; hindi Niya sila sasang-ayunan.
III
Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig,
maliliwanagan at magiging matatag
Ang gayong mga tao’y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon.
Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig,
maliliwanagan at magiging matatag
Ang gayong mga tao’y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon.
Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig,
maliliwanagan at magiging matatag
Ang gayong mga tao’y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand