Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Kumawala sa Bitag": Bakit Hinahatulan ng mga Pastor at Elder ang Kidlat ng Silanganan

2,692 2020-05-17

Bakit kinakalaban at hinahatulan ng mga pastor at elder ng mga relihiyon ang Makapangyarihang Diyos? Kasi galit sila at hindi nila matanggap ang katotohanang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao. Kaya tinatanggihan, hinahatulan at kinakalaban nila si Cristo. Inilalantad nito ang napakasamang diwa nila na galit sa katotohanan. Ang katotohanang ipinapahayag ni Cristo ay lubhang makapangyarihan at may awtoridad. Mapupukaw at maililigtas nito ang sangkatauhan at matutulungan din ang mga tao na makaalpas sa lahat ng puwersa ni Satanas at makabalik sa Diyos. Kaya nga, para protektahan ang sarili nilang katanyagan, kapakinabangan at katayuan, muling ipinapako ng mga pinuno ng mga relihiyon si Cristo sa krus. Ito ang tunay na ginagawa at diwa ng mga pinuno ng mga relihiyon sa paglilingkod sa Diyos pero kinakalaban din nila ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon