Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

1,905 2020-07-07

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Kaharian ng Diyos dumating sa lupa;

persona ng Diyos puno't mayaman.

Sinong titigil at 'di magsasaya?

Sinong tatayo at 'di sasayaw?

O Zion, itaas ang bandila ng tagumpay

upang magdiwang para sa Diyos.

Awitin ang iyong awit ng tagumpay

upang ipalaganap ang Kanyang ngalang banal sa buong mundo.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

Lahat ng bagay sa mundo, gawing malinis ang mga sarili ninyo;

halina't mag-alay sa Diyos.

Mga tala, bumalik kayo sa pugad ninyo sa langit,

ipakita ang lakas ng Diyos sa kalangitan.

Sa lupa mga boses umaawit,

bumubuhos walang hanggang pag-ibig

at walang hangganang paggalang sa Diyos.

Mainam na nakikinig Siya sa kanila.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

Sa araw na yaon lahat mabubuhay ulit,

ang persona ng Diyos mismo ang bababa sa mundo.

Mga bulaklak mamumukadkad sa tuwa,

mga ibo'y umaawit at lahat nagbubunyi.

Tingnan ang kaharian ni Satanas niyapakan,

'di na babangon, nalunod sa awit ng papuri.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

Sino sa mundo ang papalag?

Kapag tumatayo ang Diyos sa gitna ng mga tao,

dala'y galit at kapahamakan sa lupa.

Mundo'y naging kaharian ng Diyos.

Mga ulap gumugulong sa langit,

mga lawa't batis umaawit ng masayang himig.

Mga hayop aalis sa kweba nila,

at tao ay pinupukaw ng Diyos mula sa kanilang mga panaginip.

Ngayon, ang inaasam na araw dumating na,

lahat umaawit ng papuri sa Diyos,

pinakamagandang awitin sa lahat.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon