Mag-subscribe

Menu

Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananampalataya

Naniniwala akong mayroong isang Diyos, ngunit ako’y bata pa, kailangan kong magsikap para sa aking pamilya at aking karera, at marami pa ang nais kong gawin. Maliligtas pa rin ba ako kung maghihintay ako hanggang sa pagtanda ko at magkaroon ng oras upang maniwala sa Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas s...

Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa kalalabasan ng isang tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Bago pumasok sa pamamahinga ang sangkatauhan, matutukoy kung parurusahan ba o gagantimpalaan ang bawat uri ng tao ayon sa kung hinangad ba nila ang katotohanan, kun...

Ang pagsapit ng mga kalamidad sa mga ayaw tumanggap sa Makapangyarihang Diyos ay parusa ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo yaong mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanang sinabi ni Cristo, at mga ligaw sa guni-guni yaong mg...

Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan

Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na it...

Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari na may kalubhaang pagtaas at kadalasan. Ipinapahiwatig ng mga palatandaang ito na magsisimula na ang malalaking sakuna sa mga huling araw na hinulaan sa Biblia. Paano natin makakamit ang proteksyon ng Diyos at makaligtas sa gitna ng mga sakunang ito?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Nilikha ng Diyos ang mundong ito, nilikha Niya ang sangkatauhang ito, at bukod dito, Siya ang arkitekto ng sinaunang kulturang Griyego at sibilisasyon ng tao. Ang D...

Madalas Akong Maubusan ng Pasensya at Kinagagalitan ang Iba Nang Basta-basta. Ano ang Dapat Kong gawin?

Katanungan: Kahit na naging mananampalataya ako ng Panginoon sa loob ng maraming taon, nabubuhay pa rin ako sa paulit-ulit na pagkakasala at pagtatapat at pagiging mainitin ng ulo. Sa bahay man o sa k...

Sa Juan 3:36, Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan”?

Ang pinakadakilang hangarin ng bawat isa sa atin na naniniwala sa Panginoon ay ang makapasok sa kaharian ng langit at makamit ang buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Bibliya, “Ang sumasampalataya sa ...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang inaasam na mailigtas ng Panginoo...

Pinag-aaralan Mo Pa Rin Ba ang Tunay na Daan Ayon sa Mga Pahayag sa Mga Kilalang Website?

Maraming tao ang nag-iisip na ang sinasabi ng mga kilalang website ay mapagkakatiwalan dahil sila ay mapapaniwalaang mainstream media. Sa gayon, ginagamit nila ang mga website na ito upang suriin ...

Tanging ang Pag-unawa sa mga Alingawngaw ay Masasalubong ng Isang Tao ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa pagsusumamo sa pagbabalik ng Panginoon, sa tuwing naririnig mo Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik na, nais mong siyasatin ang totoong daan, ngunit sin...

Alam Mo Ba Kung Bakit Nagpapakita at Gumagawa ang Panginoon sa Tsina Sa Kanyang Pagbabalik?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad ngayon, at pinapatunayan nito na ang Panginoon ay bumalik na. Kung gayon, saan nagpapakita ang Diyos at isinasagawa ang Kanyang gawain?...