Mag-subscribe

Menu

Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya

Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan

Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...

Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na it...

Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari na may kalubhaang pagtaas at kadalasan. Ipinapahiwatig ng mga palatandaang ito na magsisimula na ang malalaking sakuna sa mga huling araw na hinulaan sa Biblia. Paano natin makakamit ang proteksyon ng Diyos at makaligtas sa gitna ng mga sakunang ito?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang m...

Alam Mo Ba Kung Paano Lulutasin ang Iyong Pagiging Magagalitin?

Tanong: Sa kabila ng pagiging isang mananampalataya sa Panginoon sa loob nang maraming taon, nabubuhay pa rin ako sa loob ng isang siklo ng pagkakasala at pagtatapat at mainitin ang ulo ko. Nasa bahay...

Sa Juan 3:36, Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan”?

Ang pinakadakilang hangarin ng bawat isa sa atin na naniniwala sa Panginoon ay ang makapasok sa kaharian ng langit at makamit ang buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Bibliya, “Ang sumasampalataya sa ...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Ni Shen Qingqing, South Korea Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang i...

Pinag-aaralan Mo Pa Rin Ba ang Tunay na Daan Ayon sa Mga Pahayag sa Mga Kilalang Website?

Ni Jin Xin Maraming tao ang nag-iisip na ang sinasabi ng mga kilalang website ay mapagkakatiwalan dahil sila ay mapapaniwalaang mainstream media. Sa gayon, ginagamit nila ang mga website na ito upa...

Tanging ang Pag-unawa sa mga Alingawngaw ay Masasalubong ng Isang Tao ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa pagsusumamo sa pagbabalik ng Panginoon, sa tuwing naririnig mo Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik na, nais mong siyasatin ang totoong daan, ngunit sin...

Alam Mo Ba Kung Bakit Nagpapakita at Gumagawa ang Panginoon sa Tsina Sa Kanyang Pagbabalik?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad ngayon, at sa gayon ang Panginoon ay malamang na bumalik na. Sa buong mundo, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang laging n...

Alam Mo Ba ang Pinakamalaking Paglihis Mula sa Pagsisiyasat sa Tunay na Daan?

Narinig ko paminsan-minsan ang mga pag-uusap na ganito: S: “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na Siya ay ang Makapangyarihang Diyos, at n...

Alam Mo Ba ang Karunungan ng Pagsisiyasat sa Tunay na Daan?

Ni Zhao Xin Ito ngayon ang pinakamahalagang sandali ng pagsalubong sa Panginoon. Sa buong mundo, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik na...

Gospel Ngayong Araw: Tanging ang Mga Nagtutuon Makinig sa Tinig ng Diyos ang Maaaring Makasalubong sa Panginoon

Tanong: Nakita namin ang isang tao sa online na nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik na, kaya sinabi namin ang magandang balita sa aming pastor. Sinabi sa amin ng pastor, na ang anumang men...

Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Ni Wang Ya Sa nakaraan, nakita kong itinala ng Bibliya, “At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng D...

Ang mga Sakuna sa Bibliya ay Dumarating sa Atin—Ano ang Hangarin ng Diyos?

Sa mga nagdaang panahon, ang mga sakuna tulad ng lindol, pagbaha, mga pulutong ng mga balang, sunog, epidemya, at mga taggutom ay patuloy na lumalaganap, at ang saklaw ng pagkalat na ito ay lalong mas...

Aling Simbahan ang Mararapture sa Pagbabalik ng Panginoon? Paano Natin Ito Mahahanap?

Ni Youxin Tulad ng alam nating lahat, ang iglesia ng Philadelphia na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag ay isang iglesia na na-rapture bago ang mga malalaking sakuna. Sa kasalukuyan, ang mga sakuna a...