Ano ang Espirituwal na Daigdig

Ano ang Espirituwal na Daigdig?

Ano ang espirituwal na daigdig? Hayaan ninyong bigyan Ko kayo ng maigsi at payak na paliwanag. Ang espirituwal na daigdig ay isang mahalagang lugar, isa na naiiba mula sa materyal … Iba pa Ano ang Espirituwal na Daigdig?

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Mga Taong Hindi Sumasampalataya

Simulan natin sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong hindi sumasampalataya. Pagkatapos mamatay ng tao, sila ay kinukuha ng isang tagapamahala mula sa espirituwal na daigdig. At ano … Iba pa Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Mga Taong Hindi Sumasampalataya

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Iba’t Ibang Tao na Mayroong Panampalataya

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Iba’t Ibang Tao na Mayroong Panampalataya

Tinalakay pa lang natin ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng unang kategorya, ang mga taong hindi sumasampalataya. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa ikalawang kategorya, ang iba’t ibang … Iba pa Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Iba’t Ibang Tao na Mayroong Panampalataya

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng mga Taong Sumusunod sa Diyos

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng mga Taong Sumusunod sa Diyos

Kasunod, pag-uusapan natin ang ukol sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong sumusunod sa Diyos. Ito ay may kaugnayan sa inyo, kaya makinig nang mabuti. Una, mag-isip ng … Iba pa Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng mga Taong Sumusunod sa Diyos

nililikha-ng-Diyos-tunog

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Tunog

Ano ang ikatlong bagay? Ito rin ay isang bagay na ang normal na tinitirahang kapaligiran para sa mga tao ay dapat na mayroon. Isa ring bagay na kailangang pakitunguhan ng … Iba pa Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Tunog

nililikha-ng-Diyos-temperatura

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Temperatura

Ang ikalawang bagay ay temperatura. Alam ng lahat kung ano ang temperatura. Ang temperatura ay isang bagay na dapat mayroon ang isang kapaligirang nababagay sa kaligtasan ng tao. Kung ang … Iba pa Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Temperatura

Ang Saligang Buhay na Kapaligiran na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan Hangin

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Hangin

Una, nilikha ng Diyos ang hangin upang maaaring makahinga ang tao. Ang “hangin” bang ito ay hindi ang hangin ng pang-araw-araw na buhay na palaging nararamdaman ng mga tao? Ang … Iba pa Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Hangin

Isang Dakilang Bundok, Isang Maliit na Sapa

Kuwento. Isang Malaking Bundok, Isang Maliit na Sapa, Isang Malakas na Hangin, at Isang Dambuhalang Alon

May isang maliit na sapa na nagpapaliku-liko paroo’t parito, hanggang sa nakarating sa wakas sa paanan ng malaking bundok. Hinaharangan ng bundok ang daanan ng maliit na sapa, kaya tinanong … Iba pa Kuwento. Isang Malaking Bundok, Isang Maliit na Sapa, Isang Malakas na Hangin, at Isang Dambuhalang Alon

Ang mga bundok na nilikha ng Diyos

Itinatakda ng Diyos ang mga Hangganan para sa Iba’t Ibang Kapaligirang Heograpiko

Tatalakayin Ko sa araw na ito ang paksa kung papaanong ang ganitong uri ng mga batas na nadala ng Diyos sa lahat ng nilalang ay nangangalaga sa buong sangkatauhan. Ito … Iba pa Itinatakda ng Diyos ang mga Hangganan para sa Iba’t Ibang Kapaligirang Heograpiko

Lahat ng Uri ng Pagkaing Walang Karne na Inihahanda ng Diyos para sa Sangkatauhan

Napag-usapan pa lamang natin ang tungkol sa isang bahagi ng pangkalahatang kapaligiran, iyon ay, ang mga kundisyong kinakailangan para sa kaligtasan ng buhay ng tao na inihanda ng Diyos para … Iba pa Lahat ng Uri ng Pagkaing Walang Karne na Inihahanda ng Diyos para sa Sangkatauhan

Kuwento. Isang Buto, ang Lupa, Isang Puno, ang Sikat ng Araw, ang mga Ibong Umaawit, at ang Tao

Ang isang maliit na buto ay nalaglag sa lupa. Pagkatapos bumuhos nang napakalakas na ulan, ang buto ay umusbong nang bahagya at ang mga ugat nito ay dahan-dahang sumiksik sa … Iba pa Kuwento. Isang Buto, ang Lupa, Isang Puno, ang Sikat ng Araw, ang mga Ibong Umaawit, at ang Tao