Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love

Panimula

Tagalog Christian Music Video 2019 | “Awit ng Matamis na Pag-ibig” Praise and Thank God for His Love
Pag-ibig Mo’y nakatago sa puso ko.
Inaakay akong mapalapit sa Iyo
sa pinakamatamis na paraan.
Pagsasaalang-alang sa ‘Yong kalooba’y
ginagawang mas matamis aking puso.
Naglilingkod ako sa ‘Yo sa puso’t isipan,
wala na akong ibang gusto.
Iyong salita’y gabay sa ‘king puso,
at sinusunod ko ang Iyong mga hakbang.
Mabubuhay ako ayon sa Iyong kalooban,
bigyang-kasiyahan Ka’y nagpapasaya sa akin.
Dinala Mo ako sa mas mabuting lugar,
isang mundo na Ikaw lamang at ako.
Walang inaalala, wala nang dinaramdam.
Ang Iyong salita’y lumilinis sa aking katiwalian,
napuno ng mga ito ang puso ko.
Mahal Kita, oh, mahal Kita,
ang Iyong salita’y
pinakamalaking bahagi ng aking buhay.
Anong kapalaran na maligtas Mo.
Kailanman mamahalin Kita’t
aawitin ang Iyong papuri.
Allelu-Allelujah! Allelu-Allelujah!
Allelu-Allelujah! Purihin ang Panginoon.

Sa pag-ibig tayo’y ‘di mapaghihiwalay
at masaya ang ating puso.
Nauunawaan ko ang Iyong kalooban
at sinusunod ito nang walang pasubali.
Di ako kailanman maghihimagsik,
o hihiwalay sa ‘Yo, lalo pang mabubuhay sa harap Mo.
Mga salita Mo’y pagnilayan ko,
aking pahahalagahan kung ano Kayo, mahal na Diyos.
Dinala Mo ako sa mas mabuting lugar,
isang mundo na Ikaw lamang at ako.
Walang inaalala, wala nang dinaramdam.
Ang Iyong salita’y lumilinis sa aking katiwalian,
napuno ng mga ito ang puso ko.
Mahal Kita, o , mahal Kita,
ang Iyong salita’y
pinakamalaking bahagi ng aking buhay.
Anong kapalaran na maligtas Mo.
Kailanman mamahalin Kita’t
aawitin ang Iyong papuri.
Allelu-Allelujah! Allelu-Allelujah!
Allelu-Allelujah! Purihin ang Panginoon.
Allelu-Allelujah! Allelu-Allelujah!
Allelu-Allelujah! Purihin ang Panginoon.
Purihin ang Panginoon. Panginoon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand