Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos”

Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos”
I
O Diyos! Napakarami sa puso ko ang nais kong sabihin sa ‘Yo.
Dati akong namuhay sa kasalanan,
hindi alam kung paano mamuhay nang makabuluhan.
Sa gitna ng mga uso ng mundo,
ako’y nahulog sa gilid ng daan at namuhay na parang hayop.
Ginamit Mo ang Iyong mga salita upang buksan ang pintuan
tungo sa aking puso at ako’y bumalik sa Iyo.
Ang mga salita Mo’y katotohanan
na tumutustos sa aking puso tulad ng bukal na tubig.
Sa Iyong mga salita’y nabubuhay ako sa Iyong presensya,
at ang aking puso ay nasa kaginhawahan,
mapayapa at nagagalak.
Sa pamamagitan ng pagkaranas ng Iyong mga salita,
naiintindihan ko ang katotohanan,
at sinusunod ko ang tamang landas sa buhay.
Ngayon ko lamang nalaman na ang paniniwala,
pagsunod at pagmamahal sa Diyos ang pinakamakabuluhan.
II
Sa pamamagitan ng pagkaranas
ng paghahatol ng Iyong mga salita,
nakukuha ko ang Iyong pagpapala.
Ilantad, sawayin o aliwin man ako ng mga salita Mo,
ito’y upang lubusan akong dalisayin at baguhin.
Ang Iyong salita tulad ng isang matalim na espada
ay hinihiwa ang kapangitan sa aking kaluluwa.
At pagkatapos lamang na nakikita ko kung gaano ako kasama,
kung gaano kapuno ng mga satanikong disposisyon.
Sa paghatol at pagkastigo,
nakikita ko na ang Iyong pagmamahal
ay parehong tunay at banal.
Nauunawaan ko na ang paniniwala lamang sa Diyos
upang makamit ang katotohanan
ang pinakamalaking kaligayahan.
Patitibayin ko ang aking determinasyon
sa pagtamo sa katotohanan,
pagtupad sa aking tungkulin at pagganti sa pag-ibig ng Diyos.
Ang mga utos ng Diyos ang aking misyon,
ako’y magpapatuloy magpakailanman
at ‘di pababayaang muli ang mga ito.
Dalangin ko lamang na mahalin at sundin ang Diyos,
at palaging kasama Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Contact Us

Ang dedikadong mga kinatawan namin ay narito 24/7 upang lutasin ang kalituhan at problema ninyo sa pananampalataya at buhay.

avatar
  Subscribe  
Notify of