Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog na Cristianong Kanta | "Disidido Akong Sundin ang Diyos" (Music Video)

2,897 2020-12-18

Tagalog na Cristianong Kanta | "Disidido Akong Sundin ang Diyos" (Music Video)

Tinangan nang matagal ang pananalig,
nakita ngayon ang liwanag.
Dumanas ng tagumpay, kabiguan, pag-uusig at kahirapan.
Tinanggihan ng mundo; nilayuan ng mga mahal ko.
Maraming gabing nanatiling gising at nanalangin?
Ligaya at kalungkutan, damit na basa ng luha.
Naglilibot araw-araw, walang lugar na pahingahan.
Kalayaan, isa lang paimbabaw, karapatang pantao’y di umiiral?
Matinding galit kay Satanas!
Inaasam ang pagkuha ni Cristo ng kapangyarihan!
Itong mundo, madilim at masama,
mas ninanais ko ang liwanag ng buhay.
Si Cristo ang katotohanan, daan, at buhay.
Nagpasya ako na sundin Siya.
Itong mundo, madilim at masama,
mas ninanais ko ang liwanag ng buhay.
Si Cristo ang katotohanan, daan, at buhay.
Nagpasya ako na sundin Siya.

Pinatamaan ng Diyos ang mga pastol;
nagkaroon ng kapighatian.
Madilim na ulap bumaba, may sindak kahit saan.
Sa kamay ng diyablo’y nabitag, na halos siyang ikamatay.
Kaluwagan sa salita ng Diyos, puso ko’y pinalakas.
Inabot lahat ng hirap, alam ko Diyos ay pag-ibig.
Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat, ngunit pananalig ay salat.
Pagsubok ng maapoy na lawa, ako’y maraming ani rito.
Basang-basa ko si Satanas, galit sa malaking pulang dragon.
Pulang dragon, malupit at masama,
mga tao’y nilamon at pinasama.
Katotohana’t buhay, di madaling matamo;
mamahalin ko ang Diyos, at pasasayahin ko.
Pulang dragon, malupit at masama,
mga tao’y nilamon at pinasama.
Katotohana’t buhay, di madaling matamo;
mamahalin ko ang Diyos at pasasayahin ko.

Iniisip ang gawa ng Diyos, dama ko ang kabaitan ng Diyos.
Tinatanggap paghatol ng Diyos, disposisyon ay binabago.
Masakit na pagkastigo, mas nakilala ko ang Diyos.
Isang karangalan ang sundin ang Makapangyarihang Diyos.
Paggugol para sa tunay na Diyos, guminhawa ang puso ko.
Tapat na ginawa ang tungkulin, nalulugod sa kapaitan.
Ang buhay ay maikli, isang kisap-mata;
masaya ang Diyos na mapagmahal.
Pinagpalang maglingkod sa Diyos, wala na akong mahihiling pa.
Ang Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin.
Siyang nagbibigay ng tunay na buhay.
Natupad ko ang pinakaaasam. Magpapatuloy ako sa pagtakbo.
Ang Makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa akin.
Siyang nagbibigay ng tunay na buhay.
Natupad ko ang pinakaaasam. Magpapatuloy ako sa pagtakbo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon