Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song | “Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita”

Panimula

Tagalog Christian Song | “Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita”

I
Hanap ng Diyos yaong mga uhaw sa Kanyang pagpapakita.
Yaong mga di tumututol, masunuring tulad ng mga paslit.
Hanap ng Diyos ang may kaya,
kayang dinggin ang Kanyang mga salita,
wag limutin Kanyang habilin, ialay katawan at puso sa Kanya.
Kung walang makakayanig,
walang makakayanig sa’yong panata sa Diyos,
mamasdan ka Niya, mamasdan ka Niya nang may pabor, oh …
Igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo, sa ‘yo,
igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo!
II
Kung ikaw, sa kabila ng karangalan, reputasyon, at talino,
ay tanggap pa rin, tanggap ang Kanyang tawag at atas.
Kung ikaw, sa kabila ng yaman at tulong ng nakararami,
ay tanggap pa rin, tanggap ang Kanyang tawag at atas.
Kung walang makakayanig,
walang makakayanig sa’yong panata sa Diyos,
lahat ng gawa mo’y magiging tuwid at makabuluhan, oh …
Igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo, sa ‘yo,
igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo! Oh … oh … ohhh …
III
Subalit, tanggihan ang tawag ng Diyos
para sa iyong katayua’t mga adhikain,
lahat ng ‘yong gawin ay isusumpa ng Diyos,
lahat ng ‘yong gawin ay hahamakin Niya.
Kung walang makakayanig,
walang makakayanig sa’yong panata sa Diyos,
mamasdan ka Niya, mamasdan ka Niya nang may pabor, oh …
Igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo, sa ‘yo,
igagawad Niya pagpapalang dapat sa ‘yo,
Pagpapalang para sa ‘yo! oh … oh … oh …

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Nauugnay na mga Video:

Tagalog Christian Song | “Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan”

Christian Praise Music Video | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

I-expand