Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita”

886 2020-04-08

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita”

I
Sa mga huling araw, Diyos ay nagiging tao.
Sa salita Niya tinutupad lahat,
sa salita Niya inihahayag lahat.
Tanging sa salita makikita ang ganap na Siya,
na mismong Siya ay Diyos.
Pumaparito sa lupa ang naging taong Diyos
tanging upang ihayag ang Kanyang salita.
Kaya, wala nang tanda, sapat na ang salita ng Diyos.

II
Dumarating ang Diyos sa lupa sa mga huling araw,
upang makilala Siya sa ministeryo ng salita.
Sa salita’y kita lahat kung sino Siya,
ang dunong at mga dakila Niyang gawa.
Sa Kapanahunan ng Kaharian,
sa salita nilulupig ng Diyos ang tao.
Darating din ang mga salita Niya sa
lahat ng dibisyon, sekta, saklaw, at denominasyon.
Sa salita’y lulupigin Niya sila,
upang makita ng lahat ang awtoridad
at kapangyarihang dala ng salita Niya.
Kaya salita lang ng Diyos ang nasa harap mo ngayon.

III
Sa paghayag ng kapangyariha’t awtoridad ng salita ng Diyos,
lahat nang sinabi ng Diyos ay kailangang maganap,
at isa-isang matutupad.
Kaya maluluwalhati ang Diyos sa mundo,
na salita Niya’y maghahari.
Sa mga salita ng Diyos,
masasama’y kinakastigo, at matutuwid ay pinagpapala.
Nakumpleto’t naitatag lahat sa mga salita ng Diyos.
Ginaganap lahat ng Diyos sa salita nang walang mga himala,
realidad ay sa salita Niya.
Sa Kapanahunan ng Kaharian, gawa ng Diyos sa salita ginagawa.
Sa salita, nakakamit Niya mga resulta ng gawain Niya,
walang mga kababalaghan at himala;
sa salita lamang Siya gumagawa.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon