Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay"

1,224 2020-06-29

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay"

Ngayon, alam ng bawat isa sa inyo

na inaakay ng Diyos ang tao,

inaakay sila sa tamang landas ng buhay.

Pinangungunahan Niya ang tao upang humakbang

tungo sa isa pang panahon,

iniiwan itong lumang, madilim na panahon.

Inaakay Niya mga tao palabas ng laman,

palayo sa pamatok ng madilim na puwersa

at impluwensya ni satanas,

kaya't bawat tao'y nabubuhay sa mundo ng kalayaan.

Alang-alang sa magandang bukas,

upang mga tao'y mas lumakas ang loob

sa kanilang mga hakbang,

ang Espiritu ng Diyos ang nagpaplano ng lahat para sa tao.

At upang magkaroon ng higit na kasiyahan ang tao,

inilalaan ng Diyos lahat ng Kanyang pagsisikap

sa katawang-tao

sa paghahanda ng landas sa unahan ng tao,

pinabibilis ang pagdating ng araw na inaasam ng tao.

Sana pahalagahan ninyong lahat itong magandang sandali.

Hindi madaling magtipon na kasama ang Diyos.

Bagama't di ninyo Siya nakilala kailanman,

dati na kayong magkasama

matagal na panahong nakasama Niya.

Kung matatandaan lamang ng lahat

ang magagandang, panandaliang mga araw,

alalahanin ang mga ito magpakailanman,

upang di nila ito malimutan,

at gawing kanilang kayamanan sa lupa.

Alang-alang sa magandang bukas,

upang mga tao'y mas lumakas ang loob

sa kanilang mga hakbang,

ang Espiritu ng Diyos ang nagpaplano ng lahat para sa tao.

At upang magkaroon ng higit na kasiyahan ang tao,

inilalaan ng Diyos lahat ng Kanyang pagsisikap

sa katawang-tao

sa paghahanda ng landas sa unahan ng tao,

pinabibilis ang pagdating ng araw na inaasam ng tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon