Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat"

1,148 2020-07-04

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat"

Mula sa paglikha sa tao,

ang pagiging D'yos, kalooban N'ya, pag-aari't disposisyon

nabuksan na sa bawa't isa't bukas sa lahat.

Di kailanman sinadya ng D'yos na itago diwa N'ya,

ni ang kanyang disposisyon o kalooban.

Talagang di pansin ng sangkatauhan

ang mga gawa ng Diyos, at ang Kanyang kalooban,

kaya ang pang-unawa ng tao sa D'yos ay kaawa-awang mahina,

ang pang-unawa ng tao sa D'yos ay kaawa-awang mahina.

Mula sa paglikha sa tao,

ang pagiging D'yos, kalooban N'ya, pag-aari't disposisyon

nabuksan na sa bawa't isa't bukas sa lahat.

Ibig sabihi'y habang itinatago ng D'yos ang Kanyang persona,

Siya ay nakatayo sa tabi ng tao sa lahat ng oras,

at sa bawat sandali ay ibinubunyag Niya

ang Kanyang kalooban, Kanyang disposisyon, at diwa.

Sa katuturan, ang persona ng Diyos ay

ang persona ng Diyos ay bukas sa lahat.

Ngunit dahil ang tao ay bulag at sumusuway,

hindi nakikita ng tao ang anyo ng Diyos,

hindi nakikita ang anyo ng Diyos.

Mula sa paglikha sa tao,

ang pagiging D'yos, kalooban N'ya, pag-aari't disposisyon

nabuksan na sa bawa't isa't bukas sa lahat.

Mula sa paglikha sa tao,

ang pagiging D'yos, kalooban N'ya, pag-aari't disposisyon

nabuksan na sa bawa't isa't bukas sa lahat.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon