Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain" (Sipi 7)