Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Christian Worship Music Video | “Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao”

Panimula

Christian Worship Music Video | “Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao”

Di diretso ang landas kung sa’n ginagabayan tayo ng Diyos.
Liku-liko na nga ‘to, lubak-lubak pa.
Mas mabato ang daan, sabi Niya sa ‘tin,
mas maghahayag ng pag-ibig sa puso natin.
Kaya lang di natin mabubuksan ganitong landasin,
kaya lang di natin mabubuksan ganitong landasin.
Marami nang landas ang naraanan Ko.
Mga daang mapanganib at mabato.
Malaking pagdurusa ang tiniis Ko,
nguni’t ito ang landas na Kanyang itinuro.
Kaya ang sakit ay tinitiis Ko.
Diyos ang nagtakda nito. Walang makakatakas dito.
Pagpapala Niya’y di Ko hiniling.
Hiling Ko lang matahak Ko ang dapat Kong tahakin
ayon sa kalooban Niya.
Ayaw Kong makatulad ng iba o lumakad sa landas nila.
Pinipili Ko ang daang tutupad sa ‘King debosyon,
at tinatahak Ko ‘yon.
Ga’no man kailangan ng taong magdusa,
itinakda ng Diyos ang pupuntahan nila,
at di sila puwedeng tumulong sa iba.
Ga’no man kailangan ng taong magdusa,
itinakda ng Diyos ang pupuntahan nila,
at di sila puwedeng tumulong sa iba.
Pagpapala Niya’y di Ko hiniling.
Hiling Ko lang matahak Ko ang dapat Kong tahakin
ayon sa kalooban Niya.
Ayaw Kong makatulad ng iba o lumakad sa landas nila.
Pinipili Ko ang daang tutupad sa ‘King debosyon, at tinatahak Ko ‘yon.
Ga’no man kailangan ng taong magdusa,
itinakda ng Diyos ang pupuntahan nila,
at di sila puwedeng tumulong sa iba.
Ga’no man kailangan ng taong magdusa,
itinakda ng Diyos ang pupuntahan nila,
at di sila puwedeng tumulong sa iba,
itinakda ng Diyos ang pupuntahan nila,
at di sila puwedeng tumulong sa iba.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand