Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Hinahatulan at Nililinis ng Diyos ang Tao sa mga Salita sa mga Huling Araw

Panimula


Tagalog Christian Music Video | “Hinahatulan at Nililinis ng Diyos ang Tao sa mga Salita sa mga Huling Araw”

Gawain sa huling araw, magsalita.
Pagbabago’y sa salita nagmumula,
mas malaki ang pagbabago
ng tumatanggap dito,
mas malaki kaysa sa tumanggap ng mga
tanda at himala
sa Panahon ng Biyaya.
Noon, mga demonyo’y
pinalayas sa dasal,

habang katiwalia’y naro’n pa,
katiwalia’y naro’n pa,
habang katiwalia’y naro’n pa.

Sala’y pinatawad, tao’y gumaling,
ngunit tatapusin pa ang gawain
upang maalis sa tao disposisyong tiwali.
Tao’y naligtas dahil nanalig,
ngunit makasalanan pa rin.
Dahil sa Diyos na nagkatawang-tao
kasalanan ng tao’y pinatawad.

Ngunit tao’y makasalanan,
makasalanan pa rin,
tao’y makasalanan pa rin.

Nang matapos yugto ng gawain,
ang paghatol naro’n pa rin.
Salita’y ginagamit nang tao’y dalisayin,
at bigyang-landas sa yugtong ‘to.
Dahil sa handog sa kasalanan,
tao’y nagtamo ng kapatawaran,
dahil gawa ng pagpapako sa krus
ay natapos na.

Diyos ay nanaig kay Satanas,
nanaig kay Satanas,
nanaig kay Satanas.

Ngunit tiwaling disposisyon nanatili sa tao.
Tao’y nagkakasala pa rin,
kaya ang Diyos ‘di pa siya natatamo.
Salita ng Diyos sa yugtong ito nilalantad
katiwalian ng tao, para itama ang landas.

Mas mabunga’t makabuluhan ang yugtong ito,
dahil salita’y binubuhay ang tao’t
pinapanibago nito;
gawai’y matindi sa yugtong ‘to.
Pagiging tao ng Diyos sa mga huling araw
kinukumpleto ang kahulugan
ng pagkakatawang-tao
at plano Niyang tao’y iligtas.

Salita’y dinadalisay ang tao
sa mga huling araw.
Salita’y dinadalisay ang tao
sa mga huling araw.
Salita’y dinadalisay ang tao
sa mga huling araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand