Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot"

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot”
I
Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa.
Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay ng tahimik.
Hindi kalamigan o manhid, ni isang tanda ng kahinaan.
Ang kakanyahan at pagmamahal ng Diyos
ay palaging walang pag-iimbot.
Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay,
Kanyang pinakamahusay na panig.
Pinakamabubuting mga bagay ay Kanyang ibinibigay.
Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;
tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.
Tahimik Siyang nagbibigay ng Kanyang pinakamahusay.
II
Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa.
Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay ng tahimik.
Ito ang pagpapahayag ng Kanyang kakanyahan at disposisyon,
kung sino talaga Siya: ang Maylalang ng lahat ng bagay.
Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay,
Kanyang pinakamahusay na panig.
Pinakamabubuting mga bagay ay Kanyang ibinibigay.
Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;
tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.
Tahimik Siyang nagbibigay ng Kanyang pinakamahusay.
Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay,
Kanyang pinakamahusay na panig.
Pinakamabubuting mga bagay ay Kanyang ibinibigay.
Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;
tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.
Tahimik Siyang nagbibigay ng Kanyang pinakamahusay.
Pinakamahusay, Kanyang ibinibigay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Manood ng higit pa :

I-expand