Mag-subscribe

Menu

Susunod

"Ang Paghihirap ng Pagkalulong sa Online Game" Tagalog Testimony Video

4,171 2021-01-28

Si Gao Qiang ay isang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nalulong sa online games habang nasa kolehiyo, at naging lalo pang malubha at masama. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral, kundi lumayo rin siya nang lumayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, malinaw niyang nakita na ang online games ay isa sa mga taktika ni Satanas upang ipahamak at gawing tiwali ang mga tao, para tanggalin ang kanilang normal na pagkatao, para palayuin sila sa Diyos at ipagkanulo Siya nang sa gayo'y ganap silang malalamon ni Satanas. Nagdasal siya at nagsisi sa Diyos, at sumandal sa Kanya para isuko ang paglalaro. Sa wakas, napalaya siya mula sa pasakit na dulot ng kanyang pagkalulong sa online gaming.

Mag-iwan ng Tugon