Ang mga Prinsipyo na Dapat Mayroon Tayo Kapag Nakikipagsalamuha sa iba

Ang mga Prinsipyo na Dapat Mayroon Tayo Kapag Nakikipagsalamuha sa iba

Ang mga Prinsipyo na Dapat Mayroon Tayo Kapag Nakikipagsalamuha sa iba

Sabi ng Diyos,“Huwag kang maging makasarili; kunin mo ang mga kalakasan ng iba at gamitin ang mga ito upang mapunuan ang iyong sariling mga kakulangan, panoorin kung paano ang iba ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at tingnan kung karapat-dapat kang matuto o hindi mula sa kanilang mga buhay, mga pagkilos at pagsasalita. Kung iyong ipinalalagay ang iba na mas mababa sa iyo kung gayon ikaw ay makasarili, bilib-sa-sarili at hindi mapakikinabangan ng kahit sino.

 

Inirekomendang pagbabasa:

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

avatar
  Subscribe  
Notify of