Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Salita ng Diyos ay Awtoridad at Paghatol"

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Salita ng Diyos ay Awtoridad at Paghatol

Akala ng karamihan,
salita ng Diyos ay ‘di realidad.
Sila’y bulag; ‘di ba nila alam
na ang Diyos ang tapat na Diyos Mismo?
Salita ng Diyos at realidad ay sabay nangyayari.
Di ba ‘to totoo tungkol sa Diyos Mismo?

Diyos ay paghatol, kamahalan;
walang makakapagbago niyan.
Isang panig ‘yan ng Kanyang utos-administratibo.
Isang paraan para hatulan Niya ang lahat,
oo, isang paraan para hatulan Niya ang lahat.

Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay
o mundo’y winawasak,
‘pag mga panganay na anak pinipili Niyang buuin,
tinutupad lahat ‘yan sa isang salita N’ya.
Dahil paghatol, awtoridad ang Kanyang salita.

Tingin Niya sa tao at lahat-lahat na
pawang nasa ilalim ng paghatol at mga kamay Niya.
Walang nangangahas
na maging mabangis at magmalabis.
Dapat gawin ang lahat ayon sa Kanyang salita.

Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay
o mundo’y winawasak,
‘pag mga panganay na anak pinipili Niyang buuin,
tinutupad lahat ‘yan sa isang salita N’ya.
Dahil paghatol, awtoridad ang Kanyang salita.

Gamit lang Niya’y mga salita para isakatuparan lahat.
Ito’y Kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand