Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik

Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Sagot: Asamin natin ang pagbalik ng Panginoon batay sa mga propesiyang Siya Mismo ang nagsabi. Iyon ang pinaka-karaniwang paraan ng paghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Sino ba ang talagang nagsabi … Iba pa Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit

Tagalog Dubbed Full Movie | “Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit” Christian Gospel Movie

 Panimula Si Song Ruiming ay pastor ng isang iglesia sa South Korea. Bilang isang tapat na alagad ng Panginoon sa loob ng maraming taon, masigla siyang sumasampalataya at naglilingkod … Iba pa Tagalog Dubbed Full Movie | “Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit” Christian Gospel Movie

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas. -Mateo 11:12 Mga Saloobin … Iba pa Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

clip-pelikulang-tanging-landas-maiangat-kaharian-ng-langit

Clip ng Pelikulang Ang Sandali ng Pagbabago (2) “Ang Tanging Landas para Maiangat sa Kaharian ng Langit”

Clip ng Pelikulang Ang Sandali ng Pagbabago (2) “Ang Tanging Landas para Maiangat sa Kaharian ng Langit” Naniniwala ang ilang tao, dahil nakayang likhain ng Diyos ang kalangitan at ang … Iba pa Clip ng Pelikulang Ang Sandali ng Pagbabago (2) “Ang Tanging Landas para Maiangat sa Kaharian ng Langit”

Misteryo sa Panalangin ng Panginoon

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating … Iba pa Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Tagalog Christian Movie Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2)

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2) Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos Sabi ng Panginoong Jesus, “Truly I say … Iba pa Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2)

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik … Iba pa Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Diskusyon sa Biblia Papalitan Ba ng Panginoong Jesus Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Mga … Iba pa Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Sa Wakas ay May Pagasa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Sa Wakas ay May Pag-asa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Makapapasok ba tayo sa kaharian ng langit kapag napatawad ang ating mga kasalanan? Ang kasalanan, bilang isang Kristiyano, ay isang bagay na napaka-pamilyar na sa akin. Araw-araw iyong umaaligid sa … Iba pa Sa Wakas ay May Pag-asa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Maiikling Dula Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan

Maiikling Dula | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?”

Tagalog Christian Skit | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?” Si Zhang Mude ay isang mangangaral sa isang bahay-iglesia, at naniniwala siya na “Sapagka’t … Iba pa Maiikling Dula | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?”

Ang mga Tao ng Kaharian ng Diyos

Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” Sabi ng Panginoong Jesus, “Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, … Iba pa Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit”

Kaharian ng Diyos

Ang Misteryo ng Kaharian ng Diyos na Natatago sa Ama Namin

Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang kaharian ng langit ay nasa langit, pero sinasabi sa Ama Namin, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano … Iba pa Ang Misteryo ng Kaharian ng Diyos na Natatago sa Ama Namin

Ebanghelyo Ngayong Araw

Ebanghelyo Ngayong Araw: Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?

Sa labas ng bintana, nakakikilabot ang lamig at malakas ang buhos ng niyebe. Alas-9 na ng gabi nang makauwi si Xuesong mula sa pangangaral ng ebanghelyo. Mabilis na ininit ng … Iba pa Ebanghelyo Ngayong Araw: Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?

Pamalandong Sa Ebanghelyo

Pamalandong Sa Ebanghelyo: Makakapasok ba ang mga Kristiyano sa Kaharian ng Langit sa Pamamagitan ng Paggawa?

Kumusta mga kapatid sa Espirituwal na Tanong at Sagot, Kamakailan lamang, isang tanong ang gumugulo sa akin, at nais kong humingi ng mga sagot mula sa inyo: Maraming taon na … Iba pa Pamalandong Sa Ebanghelyo: Makakapasok ba ang mga Kristiyano sa Kaharian ng Langit sa Pamamagitan ng Paggawa?

pag-asam nating ang makapasok sa kaharian ng langit

Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Mabilis na Pag-navigate Ang Tunay na Kahulugan ng Mapatawad ang Ating mga Kasalanan Ang Mapatawad ba ang Ating mga Kasalanan ay Nangangahulugang Makakapasok tayo sa Kaharian ng Langit? Kaya Paano … Iba pa Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Mabilis na Pag-navigate Baffled From Reading the Bible Pagsangguni sa Isang Kasamahan at Paghahanap sa Sagot Iniibig ni Pedro ang Panginoon at Natamo niya ang Kanyang Pagsang-ayon Kung Paano Hinangad … Iba pa Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Maikling Dula Baka Nananaginip Tayo

Maikling Dula | “Baka Nananaginip Tayo” | Can We Enter the Kingdom of Heaven Through Hard Work?

Maikling Dula | “Baka Nananaginip Tayo” | Can We Enter the Kingdom of Heaven Through Hard Work? Isang pastor ng relihiyosong mundo na may jacket na gawa sa balat ng … Iba pa Maikling Dula | “Baka Nananaginip Tayo” | Can We Enter the Kingdom of Heaven Through Hard Work?

Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Ngayon ay Alam Ko na ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Mga Pantasya ng Pagdadala sa Himpapawid Upang Makita ang Diyos Nakagugulat na Mabuting Balita Nasa Lupa ang Kaharian ng Diyos Ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala Mga Pantasya ng Pagdadala … Iba pa Ngayon ay Alam Ko na ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Ano ang tunay na madala sa langit?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang … Iba pa Ano ang tunay na madala sa langit?