Tularan ang Panginoong Jesus

Tularan ang Panginoong Jesus

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Tularan ang Panginoong Jesus I Tinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos, ang pagtubos sa lahat ng tao sa paglalagak sa Diyos ng … Iba pa Tularan ang Panginoong Jesus

mga-himno

Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu I Taong nilisan tustos-buhay mula sa Makapangyarihan di alam ba’t umiiral, nguni’t takot sa … Iba pa Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu

mga-himno

Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

  Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Awa ng Diyos sa Sangkatauhan I Ang “awa” ay pwedeng unawain sa iba’t-ibang paraan. Ang magmahal at pag-iingat at pag-aalaga. Ang “awa” … Iba pa Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

mga-himno

Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan I Nakikita ng Makapangyarihan sa lahat ang pag-iyak at kawalanghiyaan ng mga nagdurusa’t nasaktan, dama ang takot at hina … Iba pa Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan

Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya

  Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya I Di mahalaga sa Diyos kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila. Hangga’t … Iba pa Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya

mga-himno

O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal

Himno O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal I O Diyos, ang paghusga Mo ay totoo, matuwid at banal. Ang mga salita Mo’y liwanag upang ilantad ang masamang mga … Iba pa O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal

mga-himno

Dalawang Libong Taon ng Pananabik

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Dalawang Libong Taon ng Pananabik I Na ang Diyos ay nagkatawang-tao niyayanig ang relihiyosong mundo, nagugulong pangrelihiyong kaayusan, at ginigising lahat ng kaluluwang … Iba pa Dalawang Libong Taon ng Pananabik

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya I Umaasa ang Diyos na kapag iyong nauunawaan ang … Iba pa Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob I Tanaw ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa taas, at … Iba pa Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos I Isang araw, madarama mong ang Maylalang ay ‘di palaisipan, S’ya ay di itinago, ‘di tinakpan ang … Iba pa Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa A … a … a … a … a … a … a … a … Iba pa Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa

mga-himno

Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos

Himno Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos I Si Kristo ng mga huling araw ay nagpapakita sa mundo at dinadala ang paraan ng walang-hanggang buhay. Sa pagkaintindi sa katotohanan, … Iba pa Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos

mga-himno

Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan

Himno ng Iglesia Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan I Isang kidlat ang nagliliwanag mula sa Silangan, ginigising ang mga natutulog sa kadiliman. Naririnig namin ang … Iba pa Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Kaligtasan ng Sangkatauhan

mga-himno

Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag

Himno ng Iglesia Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag I Dumarating ang Diyos na nagkatawang-tao para gawin ang Kanyang gawain. Mapagpakumbaba Siyang nagtatagong kasama ng tao, ipinapahayag ang katotohanan … Iba pa Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag

mga-himno

Napakasaya ng Paniniwala sa Diyos

Himno ng Iglesia Napakasaya ng Paniniwala sa Diyos Kabataan daw ngayo’y pariwara; ilang tao’y sinasabing dulot nila’y sakit ng ulo sa magulang nila, at guro nila’y yamutin. Pero kaming kabataang … Iba pa Napakasaya ng Paniniwala sa Diyos

mga-himno

Ang Epekto ng Dalanging Tunay

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Epekto ng Dalanging Tunay I Lumakad nang may katapatan, at manalangin na mawala ang malalim na panlilinlang sa ‘yong puso. Manalangin, para … Iba pa Ang Epekto ng Dalanging Tunay

mga-himno

Pananabik

Himno Pananabik I Ang mundo’y madilim, ang demonyo’y naghahari. Ang pinakamahabang gabi’y lumalaganap na. Ang landas sa paniniwala sa tunay na Diyos at pagpapatuloy ng buhay ay mahirap. Ang Partidong … Iba pa Pananabik

mga-himno

Mahal Ko, Pakihintay Ako

Himno Mahal Ko, Pakihintay Ako I Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan. Bilang mahal ko, marikit at maganda. O mahal ko, nasaan Ka? Ngayon ako’y lumuluha. Naririnig … Iba pa Mahal Ko, Pakihintay Ako

mga-himno

Kasama Ka Hanggang Wakas

Himno Kasama Ka Hanggang Wakas I Nagpapaanod ako’t nilalakbay ang mundo, pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan. Ginising ng Iyong mga malalambing na salita, nakikita ko … Iba pa Kasama Ka Hanggang Wakas

Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos I Tanging mga nagmamahal sa Diyos ay maaaring sumaksi sa Diyos, tanggapin ang Kanyang mga pagpapala at … Iba pa Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos