Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang”

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Pag-ibig ng Diyos ay ‘Di Taglay ng Anumang Nilalang”
I
Ang mga salita ng Diyos ay puno ng buhay,
nag-aalok sa atin ng landas na dapat nating tahakin,
ang pag-unawa sa kung ano ang katotohanan.
Nagsisimula tayo na maakit sa Kanyang mga salita;
nagsisimula tayong tumuon sa tono
at paraan ng Kanyang pagsasalita,
at maging kusa na pakinggan
ang panloob na tinig ng ordinaryong taong ito.
II
Nagtutuon ang Diyos sa atin;
para sa atin, hindi Siya makatulog o makakain;
para sa atin, Siya’y umiiyak at naghihinagpis;
para sa atin, Siya’y dumadaing sa sakit.
Siya’y dumaranas ng hiya
para sa kapakanan ng ating hantungan at kaligtasan,
at ang puso Niya’y lumuluha at nagdurugo
para sa pagiging suwail at manhid natin.
III
Wala sa mga ordinaryong tao
ang gayong katangian at mga ari-arian Niya.
Gayundin, sinuman sa masasamang tao ay hindi mataglay
o makamit ang mga ito.
Ang Kanyang pagpapaubaya
at pagtitiis ay lampas sa mga ordinaryong tao,
at ang pag-ibig Niya
ay hindi taglay ng anumang nilalang.
Ang pag-ibig Niya
ay hindi taglay ng anumang nilalang.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand