Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Itinalaga ng Diyos na Sundan Natin ang Landas na Ito"

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Itinalaga ng Diyos na Sundan Natin ang Landas na Ito”

Nakikita natin sa’ting karanasan
Diyos ay laging nagbubukas
sa’tin ng landas,
upang tahakin ‘to nang mas tunay,
mas matatag.
Ito ang landas na gawa Niya
mula pa sa simula,
naipasa sa loob
ng libu-libong taon.
Kaya humahalili tayo
sa mga sinusundan natin,
na ‘di lumakad
sa landas hanggang dulo.
Tayo’y napiling lumakad
sa dakong dulo.

Itinalaga ng Diyos
na lakarin natin ang landas na ito.
‘Wag isiping malas o iba ka.
Walang maaaring maghatol
sa kasalukuyang gawain ng Diyos
baka madurog ka nang pira-piraso.
Itinalaga Niya’ng landas na ito.

Landas na ‘to’y inihanda sa atin.
Walang ibang kayang lakarin ‘to
anuman ang dumating.
‘Wag planuhing tumakas
o mag-iba ng ruta.
‘Wag manabik sa katayuan
o magtatag ng sariling kaharian.
Pagdating ng kaharian ng Diyos,
wawasakin Niya mga bansa
sabay ng mga plano mo,
makikita mo sa wakas.
Yaong mga nakastigo na’y dudurugin.
Ibubunyag Niyang buo
Kanyang disposisyon.

Itinalaga ng Diyos
na lakarin natin ang landas na ito.
‘Wag isiping malas o iba ka.
Walang maaaring maghatol
sa kasalukuyang gawain ng Diyos
baka madurog ka nang pira-piraso.
Itinalaga Niya’ng landas na ito.

Sa gawain ng Diyos,
liwanag Niya’y dumating na sa ‘Kin
na ano pa man,
gagawin Niyang ganap ang grupong ito,
‘Di na mababago pa
ang Kanyang gawain
at sila’y dadalhin Niya
sa dulo ng landas;
tatapusin ang gawain Niya sa lupa.
Ito’y dapat nating unawain.

Itinalaga ng Diyos
na lakarin natin ang landas na ito.
‘Wag isiping malas o iba ka.
Walang maaaring maghatol
sa kasalukuyang gawain ng Diyos
baka madurog ka nang pira-piraso.
Itinalaga Niya’ng landas na ito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand