Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Songs 2020

Panimula

Tagalog Christian Songs 2020
00:00:00 Paano Maging Panatag Sa Harap ng Diyos
00:04:47 Paano Tratuhin ang mga Salita ng Diyos
00:08:39 Umaasa ang Diyos na Magiging Tapat ang Tao sa Kanyang mga Salita
00:14:45 Ihandog ang Katapatan Mo sa Tahanan ng Diyos
00:18:43 Tanging Pagtupad sa Iyong Tungkulin ang Makakapagpasiya sa Diyos
00:24:15 Hindi Alam ng mga Tao Kung Gaano Sila Kahamak
00:28:32 Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon
00:33:55 Ano ang Tunay na Pananalig?
00:37:22 Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro
00:42:44 Tanging ang mga Lubos na Nagtatagumpay kay Satanas ang Makakamit ng Diyos

I-expand