Madaling Bibliya

Sundan Kami

Panimula

Tagalog Christian Songs With Lyrics Non Stop | “Oh Diyos, ako’y nangungulila sa Iyo araw-arawa”

1、Dalawang Libong Taon ng Pananabik
2、Pagkakaugnay sa Diyos
3、O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal
4、Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos
5、Nawa’y Mabatid Natin ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos
6、Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin
7、Pag-ibig ng Diyos Pumapaligid sa Puso Ko
8、Mahalin ang Diyos ang Aking Nais
9、Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
10、Ang Buhay ng Isang Bagong Tao
11、Purihin ang Diyos nang Buong Puso
12、Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan
13、Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
14、Ang Pamumuhay Upang Isagawa ang Kalooban ng Diyos ang Pinaka-makahulugang Buhay

I-expand