Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Songs | How to Welcome the Second Coming of Christ

Panimula

Tagalog Christian Songs | How to Welcome the Second Coming of Christ
00:00:00 Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw
00:05:29 Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo
00:10:03 Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
00:14:01 Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga’t Maaari
00:21:48 Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
00:29:24 Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus
00:34:03 Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
00:39:17 Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos
00:45:37 Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos
00:48:40 Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos

I-expand