Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 20)

Panimula

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 20)
00:00:00 Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Walang Hangganan
00:04:57 Pagmamahal ng Diyos sa Tao
00:08:45 Papasukin ang Diyos sa Puso Mo
00:13:32 Yaong Mahal ang Diyos ay May Pagkakataong Maperpekto
00:17:10 Pagpapalain ng Diyos Yaong mga Tapat na Hinahanap ang Katotohanan
00:21:34 Tao’y Magagawa Lang na Mahalin ang Diyos sa Pamamagitan ng Pagkilala sa Diyos
00:24:56 Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?
00:27:19 Bakit Hindi Taos-Pusong Minamahal ng Tao ang Diyos?
00:32:40 Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao
00:38:46 Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos

I-expand