Menu

Susunod

Ang Layuning Dapat Taglayin ng Tao sa Kanilang Pananalig sa Diyos

899 2020-05-22

Tagalog Christian Song | "Ang Layuning Dapat Taglayin ng Tao sa Kanilang Pananalig sa Diyos"

Tunay na pananalig sa Diyos

ay pagtanggap na salita Niya'y realidad ng buhay mo

at pagkilala sa Diyos mula sa Kanyang salita

para maging tunay pagsinta sa Kanya.

Para mas malinaw: Pananalig sa Diyos

ay para masunod mo at mahalin mo Siya,

pagganap sa tungkulin ng mga nilalang.

Yan ang layon ng pananalig sa Diyos.

Para malaman, Kanyang kariktan,

kung ga'no S'ya dapat pagpitaganan,

pa'no Niya 'nililigtas Kanyang nilalang

at ginagawa silang perpekto—

yan ang pinakamaliit

na dapat taglayin sa 'yong pananalig.

Pananalig sa Diyos di lamang dapat para makita,

mga tanda at himala,

ni para lamang sa iyong sariling laman.

Iyo'y para makilala ang Diyos at masunod Siya,

masunod Siya hanggang kamatayan.

Ito ang nais nitong makamtan.

Pananalig sa Diyos ang paraan para magbago ang buhay mo

mula sa makamundong buhay tungo

sa pagmamahal sa Diyos;

mula sa likas na buhay

tungo sa buhay na tulad ng Diyos.

Paglaya ito sa dominyon ni Satanas

para mabuhay sa ilalim ng proteksyon

at pangangalaga ng Diyos,

para masunod ang Diyos,

at hindi sundin ang laman.

Para matamo ng Diyos ang buong puso mo,

tulutan S'yang gawin kang perpekto,

at palayain ang sarili mo

sa satanikong disposisyon.

Pananalig sa Diyos ay

para makita kapangyarihan Niya sa 'yo.

Pananalig sa Diyos di lamang dapat para makita

mga tanda at himala,

ni para lamang sa iyong sariling laman.

Iyo'y para makilala ang Diyos at masunod Siya,

masunod Siya hanggang kamatayan.

Ito ang nais nitong makamtan.

Iyo'y para makita kapangyarihan ng Diyos sa 'yo,

para kalooban Niya'y gawin mo

at matupad Kanyang plano.

Diyos mapapatotohanan mo sa harap ni Satanas.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon