Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song | "Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin"

Panimula

Tagalog Christian Song | “Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin”
I
Tahimik ang Diyos at ‘di kaylanman sa ‘tin nagpakita,
pero ‘di nahinto kaylanman gawain N’ya.
Tinitingnan N’ya lahat ng lupa, lahat ng bagay inuutusan,
lahat ng salita’t gawa ng tao’y minamasdan.
Pamamahala N’ya’y nagawa, unti-unti, sa plano N’ya.
Tahimik, pero yapak N’ya’y lumalapit sa tao.
Luklukan ng paghatol N’ya’y pinadala sa sansinukob,
kasunod ng pagbaba ng trono N’ya sa gitna natin.
II
Anong marilag na tagpo, marangal at kapita-pitagan.
Gaya ng kalapati’t leon, Espiritu’y dumarating.
Tunay na marunong S’ya, matuwid at makahari,
may awtoridad, puno ng pag-ibig at habag.
Pamamahala N’ya’y nagawa, unti-unti, sa plano N’ya.
Tahimik, pero yapak N’ya’y lumalapit sa tao.
Luklukan ng paghatol N’ya’y pinadala sa sansinukob,
kasunod ng pagbaba ng trono N’ya sa gitna natin.
Oh.. Pamamahala N’ya’y nagawa, unti-unti, sa plano N’ya.
Tahimik, pero yapak N’ya’y lumalapit sa tao.
Luklukan ng paghatol N’ya’y pinadala sa sansinukob,
kasunod ng pagbaba ng trono N’ya sa gitna natin,
kasunod ng pagbaba ng trono N’ya sa gitna natin,
kasunod ng pagbaba ng trono N’ya sa gitna natin.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

I-expand