Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan”

Panimula


Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan”

I
Piliin ang inyong sariling landas,
huwag tanggihan ang katotohanan
o lapastanganin ang Banal na Espiritu.
Huwag maging mangmang, huwag maging mapagmataas.
Sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan
para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena
para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.
II
Manabik sa katotohanan at maghanap ng katotohanan.
Ito ang tanging paraan na makikinabang kayo.
Yaong mga nakarinig ng katotohanan
ngunit nagbabalewala nito
ay lahat napakahangal at ignorante.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan
para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena
para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.
III
Dahan-dahang tahakin ang landas ng paniniwala sa Diyos.
Huwag magmadali sa paghuhusga.
Huwag maging kaswal,
walang inaalala sa inyong paniniwala sa Diyos.
Ang mga naniniwala sa Kanya
ay dapat maging mapitagan at mapagpakumbaba.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan
para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena
para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.
IV
Yaong mga nakarinig ng katotohanan
ngunit agad agad may konklusyon
o hahatulan kung ano ang totoo ay puno ng pagmamataas.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan
para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena
para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.
V
Walang sinumang naniniwala kay Jesus
ay karapat-dapat na sumumpa o humatol.
Dapat kayong maging makatuwiran
at tanggapin ang katotohanan.
Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan
para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand