Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song | “Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha”

Panimula

Tagalog Christian Song | “Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha”I
Ang kapalaran ng tao at ng sansinukob
ay mahigpit na nakaugnay
sa kapangyarihan ng Manlilikha.
Ito’y ‘di mahihiwalay sa Kanyang awtoridad
at lahat ng inaayos Niya.
At sa mga batas ng lahat ng bagay,
mauunawaan ng tao
ang kapangyarihan ng pamumuno Niya,
pagsasaayos ng kamay Niya,
sa lahat ng pinamumunuan at isinasaayos Niya.
Sa batas para makaligtas,
sa kapalaran ng lahat ng bagay,
alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.
Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.
Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.
Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.
Sa batas Niya nabubuhay
at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.
Ito ang katotohanan, ito’ng katotohanan ng,
ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.
II
At sa siklo ng buhay at kamatayan ng lahat,
tunay na nakikita ng tao
ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos
at kung paano nito nilalampasan
lahat ng batas ng lupa,
at tunay na daig nito lahat ng iba pang puwersa.
Sa batas para makaligtas, sa kapalaran ng lahat ng bagay,
alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.
Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.
Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.
Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.
Sa batas Niya nabubuhay
at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.
Ito ang katotohanan, ito’ng katotohanan ng,
ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.
Sa batas para makaligtas, sa kapalaran ng lahat ng bagay,
alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.
Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.
Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.
Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.
Sa batas Niya nabubuhay
at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.
Ito ang katotohanan, ito’ng katotohanan ng,
ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.
III
Nakikita man ng tao, sa aktuwal na batas,
pamumuno’t ordinasyon ng Diyos sa lahat,
ilan ang nakauunawa sa Kanyang pamamahala sa sansinukob?
Ilan ang makaaalam at tatalima
sa Kanyang pagkontrol ng kanilang kapalaran?
Sino’ng makauunawa na kapalaran ng
tao’y nasa Kanyang kamay?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand