Mag-subscribe

Menu

Susunod

Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus

675 2020-04-29

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus
I
Nais n’yo bang malaman
kung bakit nilabanan ng mga Fariseo si Jesus?
Nais n’yo bang malaman kung ano ang diwa nila?
Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesias,
naniniwala lamang sa Kanyang pagdating,
‘di-hanap ang katotohanan ng buhay.
Sila’y naghihintay pa rin sa Kanya hanggang ngayon,
landas ng buhay at katotohanan ay ‘di nalalaman.
II
Paanong mga taong hangal, sutil,
mangmang ay makakamtan pagpapala ng Diyos?
Paanong ang Mesias kanilang mamamasdan?
Kinontra nila si Jesus,
‘di nalalaman na sinbi N’ya ang landas ng katotohanan,
‘di-nabatid ang Mesias o ang gawain ng Banal na Espiritu,
‘di-nakita ni nakasama S’ya kailanman.
Mga hungkag na papuri ‘ginawad sa ngalan Niya
at lahat ginawa para labanan S’ya.
III
Pasaway, sutil, hambog,
pinanghawakan nila ang paniniwalang ito:
Malalim man pangangaral Mo,
mataas man awtoridad Mo,
‘di Ka Cristo maliba’ng Mesias ang tawag sa’Yo.
Pagpapaligoy-ligoy lang ang mga ito
na dapat kutyai’t bansagang malalaking pantasya ng tao.
IV
Tanong ng Diyos sa inyo:
Uulitin n’yo ba mga mali ng mga Fariseo?
Yamang si Jesu-Cristo’y ‘di n’yo naiintindihan,
nakikilala mo ba ang landas ng katotohanan at buhay,
ang gawa ng Banal na Espiritu’y iyo bang nasusundan?
Matitiyak mo bang ‘di mo lalabanan si Cristo?
Kung ‘di, ikaw nga’y nasa bingit ng kamatayan, ‘di ng buhay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon