Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Makalalayo Mula sa Salita ng Diyos"

218 2020-06-29

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Walang Makalalayo Mula sa Salita ng Diyos

Gagamitin ng Diyos ang Kanyang salita,
para maghari sa sansinukob at tao.
Pinadarama ng Banal na Espiritu sa tao.
Payapa sila’t matatag ang puso
matapos basahin ang salita ng Diyos,
habang hungkag ang damdamin ng wala nito.
Ganyan kalakas ang salita ng Diyos.
Matapos basahin, sila’y lumakas.
Nanlalata sila pag di nakakabasa.
Salita Niya’y nananaig sa lupa.
Sa hinaharap ito ang direksyon:
Ang magtamo ng salita,
may landas sa lupa.
Anuman ang kanilang propesyon,
di makakasulong pag ito ay wala,
mapipilitang hanapin tunay na daan.
Pag narinig mo ‘to,
ito ang kahulugan:
Taglay ang katotohanan,
lalakad ka sa mundo;
wala kang mararating ‘pag wala ito.

Ang ila’y pagod na sa Kanyang gawain.
Gayunman salita Niya’y di maiwan.
Mahina man,
dapat silang umasa ro’n.
Suwail ma’y di nila ‘to maiwan.
Pag salita Niya’y nagpapakita ng lakas,
Siya’y naghahari;
salita Niya’y di nila maiwan.
Kanyang salita’y malalaman ng lahat.
Saka lang lalaganap gawain N’ya sa mundo.

Sa hinaharap ito ang direksyon:
Ang magtamo ng salita,
may landas sa lupa.
Anuman ang kanilang propesyon,
di makakasulong pag ito ay wala,
mapipilitang hanapin tunay na daan.
Pag narinig mo ‘to,
ito ang kahulugan:
Taglay ang katotohanan,
lalakad ka sa mundo;
wala kang mararating ‘pag wala ito.

Pag nakamtan ng Diyos luwalhati,
nagpapakita ng lakas salita N’ya
Salita Niya noon pa ay magkakatotoo.
Sa gayon, luluwalhatiin Siya sa lupa,
Salita Niya’y maghahari sa lupa.
Sa hinaharap ito ang direksyon:
Ang magtamo ng salita,
may landas sa lupa.
Anuman ang kanilang propesyon,
di makakasulong pag ito ay wala,
mapipilitang hanapin tunay na daan.
Pag narinig mo ‘to,
ito ang kahulugan:
Taglay ang katotohanan,
lalakad ka sa mundo;
wala kang mararating ‘pag wala ito,
wala ito, wala ito, wala ito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon