Narito, ako'y madaling pumaparito! (Pahayag 22:12)

Nagbalik na ang Panginoon. Paano natin Siya masasalubong at nang sa gayon ay may pagkakataon na makatamo ng proteksyon ng Diyos?

Ngayon, ang ebanghelyo ng pagbabalik ng Panginoon ay mabilis na kumakalat sa sansinukob at tinatanggap, at pinatototohanan, at ikinakalat ng parami ng paraming tao. Ang iglesia ng Diyos ay itinatag sa maraming mga bansa. Nais mo bang maging isang miyembro ng iglesia ng Diyos?

Mga Oras ng Pagpupulong

Sumali sa aming mga pagpupulong upang masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon

2:00pm (Oras ng Pilipinas)
8:00pm (Oras ng Pilipinas)

Pinaka-Patok

6-na-Propesiya-sa-Bibliya

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Great Tribulation in Tagalog

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

naririnig-tupa-ng-Diyos-ang-Kanyang-tinig

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ng isang tao ang nagbalik na Panginoon

Salita ng Diyos Ngayong Araw-44

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang 'Puting Ulap'" | Sipi 70

Salita ng Diyos Ngayong Araw

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan" | Sipi 71

dumating-araw-ni-noe-babatiin-ang-Panginoon

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?