Mag-subscribe

Menu

Mga Propesiya sa Biblia

6 na Propesiya sa Bibliya
Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
propesiya-ikalawang-pagdating-ni-Jesus
Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus
Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo
Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo: 5 mga Propesiya sa Bibliya Natupad na
Palatandaan ng mga Huling Araw
Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?
Sa Muling Pagparito ni Jesus sa Mga Huling Araw, Paano Siya Babalik?

Salubungin ang Panginoong Jesus

Dumating na ang Mga Araw ni Noe
Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?
piging ng kasal ng Cordero
Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito
paano-makilala-ang-tinig-ng-Diyos
Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan
ano ang katotohanan masalubong ang Panginoon
Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon

Nagkatawang-tao ang Diyos

Anak ng Tao
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
bakit nagkatawang tao ang Diyos
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?
gawain ng Diyos na nagkatawang-tao
Kaibahan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu
Nanalangin si Hesus sa Ama sa Langit
Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

paano-makakatakas-kasalanan
Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?
Pinapatawad ba ng Diyos
Pinapatawad ba ng Diyos ang mga Kasalanang Paulit-ulit Mong Ginagawa?
nasaan-ang-kaharian-ng-Diyos
Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?
Ebanghelyo Ngayong Araw
Ano ang Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?
Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)
Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?
Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Sermon Tungkol sa Kaligtasan
Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan
Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal
Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?
naganap na,kahulugan ng naganap na
Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?
Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus
Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo
gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon
Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon?
katotohanang-Diyos-huling-araw-walang-hanggan
Ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan
Hesukristo ay Diyos Mismo
Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?