Mag-subscribe

Menu

Mga Propesiya sa Biblia

2021 super blood moon
Ika-26 ng Mayo 2021 Super Blood Moon: Dumarating ang Dakila at Kahila-hilakbot na Araw ni Jehova
6 na Propesiya sa Bibliya,Naganap na
Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
propesiya-ikalawang-pagdating-ni-Jesus
Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus
Palatandaan ng mga Huling Araw
Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Salubungin ang Panginoong Jesus

Nasaan ang Diyos
Nasaan ang Diyos? Paano Natin Mahahanap ang Pagpapakita ng Diyos sa Malalaking Sakuna?
2021 super blood moon
Ika-26 ng Mayo 2021 Super Blood Moon: Dumarating ang Dakila at Kahila-hilakbot na Araw ni Jehova
paano-makilala-ang-tinig-ng-Diyos
Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan
Great Tribulation in Tagalog
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Nagkatawang-tao ang Diyos

Makapangyarihang Diyos,nagbalik na Panginoong Jesus
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Panginoong Jesus
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
Ano ang Pagkakatawang-tao
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?
gawain ng Diyos na nagkatawang-tao
Kaibahan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

paano-makakatakas-kasalanan
Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?
Pinapatawad ba ng Diyos
Pinapatawad ba ng Diyos ang mga Kasalanang Paulit-ulit Mong Ginagawa?
nasaan-ang-kaharian-ng-Diyos
Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?
Ebanghelyo Ngayong Araw
Ano ang Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?
Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)
Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?
Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Sermon Tungkol sa Kaligtasan
Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan
Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal
Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?
naganap na,kahulugan ng naganap na
Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?
Pagtubos ng Panginoong Jesus
Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

kahalagahan-kalamidad
Ang kahalagahan ng pagbubuhos ng Diyos ng lahat ng uri ng kalamidad
believers-in-God-should-prepare-sufficient-good-deeds
Dapat Paghandaan ng mga Mananampalataya sa Diyos ang Kanilang Hantungan nang May Sapat na Mabubuting Gawa
banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo
gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon
Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon