Mag-subscribe

Menu

Mga Propesiya sa Biblia

6 na Propesiya sa Bibliya
Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo
Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
Lucas 12 40
12 Mga talata sa Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ni Jesus
propesiya-ikalawang-pagdating-ni-Jesus
Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Salubungin ang Panginoong Jesus

ang babaeng samaritana,si Jesus at ang babaeng samaritana,Pagbasa Ngayong Araw
Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana
Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo
3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo
Ebanghelyo Ngayong Araw
Ebanghelyo Ngayong Araw - Ang Ebanghelyo ng Pagbabalik ng Panginoon

Nagkatawang-tao ang Diyos

Dalawang Pagkakatawang-tao
Ginagawang Ganap ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
Makapangyarihang Diyos,nagbalik na Panginoong Jesus
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Panginoong Jesus
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
Ano ang Pagkakatawang-tao
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

paano-makakatakas-kasalanan
Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?
Tagalog Rapture
Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?
kaharian ng Diyos
Ang Kaharian ng Diyos Ba ay Nasa Langit o Nasa Lupa? Nahanap Ko ang Sagot
ano ang kasalanan,Makakaalis sa Pagkaalipin ng Kasalanan
Ano ang Kasalanan? Paano Natin Ganap na Matatanggal ang Gapos ng Kasalanan?

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Liwanag ng Paghatol"
Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?
Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)
Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Sermon Tungkol sa Kaligtasan
Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan
Mensahe Tungkol sa Pagsisisi
Mensahe Tungkol sa Pagsisisi: Ano ang Tunay na Pagsisisi?
naganap na,kahulugan ng naganap na
Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?
Pagtubos ng Panginoong Jesus
Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

kahalagahan-kalamidad
Ang kahalagahan ng pagbubuhos ng Diyos ng lahat ng uri ng kalamidad
believers-in-God-should-prepare-sufficient-good-deeds
Dapat Paghandaan ng mga Mananampalataya sa Diyos ang Kanilang Hantungan nang May Sapat na Mabubuting Gawa
banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo
gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon
Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon