Mag-subscribe

Menu

Pagbalik sa Diyos

Paniniwala ng mga Katoliko: Bakit Inabot ng 11 Taon Para Tanggapin Niya ang Pagbabalik ng Panginoon?
Napakasimple lang ng Kaligayahan
Sa Katunayan, Napakasimple lang ng Kaligayahan
Sa Pananampalatayang Katoliko Alam mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos
Sa Pananampalatayang Katoliko: Alam mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos
araw-araw akong dumadalo sa online na mga pagtitipon
Matapos ang Ilang mga Di-Inaasahang Kaganapan Nasalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Mga Espirituwal na Laban

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas
Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong
Ang Mga Kasinungalingan sa Internet ay Muntikan ng Magdulot sa Akin Upang Mapalampas ang Pagbabalik ni Jesucristo
Nang Ako ay Dapat Mamili sa Pagitan ng Pamilya, Pag-aaral, at Pananampalataya
Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (II)
Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I)

Mga Patotoo sa Biyaya ng Diyos

Paano Manalangin para sa Aking may Malubhang Sakit na Anak
Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib
Panalangin sa Diyos Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa
Panalangin sa Diyos—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa
isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae
Patotoo ng Pananampalataya: Ang Patotoo ng isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae na Nabuhay Muli
Manalangin para sa sakit
Paano Ko Napagtagumpayan ang Kasamaan ng Karamdaman Matapos Pahirapan ng Nakamamatay na Uremia

Kahulugan ng Buhay

Nahanap Ko ang Paraan Upang Maging Malaya sa Sakit ng Espirituwal na Kahungkagan
Pagninilay ng Kristiyano: Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?
Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya
Ang Pagkamulat Ko Bilang Kristiyano: Ang Katanyagan at Pakinabang Ay Hindi ang Susi sa Kaligayahan
Ano ang Tunay na Kahulugan ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari
Isang Bagong Panimula sa Buhay: Pagpapaalam sa Pakikipagpalit ng Buhay Para sa Pera

Pag-aasawa at Pamilya

Paano Turuan ang Aking mga Anak
Ang mga Salita ng Diyos ang Pumatnubay sa Akin Upang Malaman Ko Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak
Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin
Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin
Kwentong pag-ibig Kristiyano Paano Malalampasan ang Paghihiwalay
Paggising Matapos Ang Nasirang Pakikipagrelasyon
Pagaala-ala sa Kuwento ng Aking Pag-aasawa
Ang Kalituhan ay Nagliwanag upang Ihayag ang Isang Ngiti: Pag-alaala sa Kuwento ng Aking Pag-aasawa (II)

Pinagtatrabahuhan

employee-quarrel
Paano Magsanay na Umangkop sa Kalooban ng Diyos sa Harap ng Paggawa ng Kita
pinalaya-mula-pang-akit-ng-pera
Paano Ko Pinalaya Ang Aking Sarili Mula Sa Pang-akit ng Pera (II)
waitress sa isang restaurant
Paano Ko Pinalaya Ang Aking Sarili Mula Sa Pang-akit ng Pera (I)
Panalangin para sa Trabaho
Sa Paghahanap ng Trabaho, Nakita ko ang Kamangha-manghang Gawain ng Diyos