Mag-subscribe

Menu

Pag-aaral ng Bibliya

noe-arka-huling-araw
Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?
sakuna-paano-proteksyon-ng-Diyos
Ang Mga Sakuna ay Nagaganap: Paano Tayo Dapat Tunay na Magsisi upang Makamit ang Proteksyon ng Diyos?
mga Sakuna sa Bibliya,Hangarin ng Diyos
Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos
Great Tribulation in Tagalog
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Panalangin

Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?
Paano makakapasok ang isang tao sa tunay na panalangin
10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos
6 Tagalog Prayer Songs na May Lyrics Upang Makatulong sa Pagpapatibay ng Iyong Relasyon sa Diyos
Isang Maikling Sermon Tungkol sa Panalangin: 4 na Mabisang Prinsipyo ng Pananalangin
Ano ang tunay na panalangin at ano ang maaari nitong magawa

Paglago ng Espiritwal

paano-malalaman-kalooban-ng-Diyos
Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin
Pagtitipon ay Napakahalaga
Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga
tatlong-landas-mapagtagumpayan-tukso
Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso
Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos
Paano Makipagsalamuha sa Kapwa ang mga Kristiyano na Kaayon ng mga Intensyon ng Diyos

Mga Bersikulo ayon sa Paksa

Mga Propesiya sa Bibliya: Taggutom, mga Pandemya, Giyera at Iba pang mga Sakuna na nasa Bibliya
Ang Annular Solar Eclipse na Lilitaw sa Hunyo 10, 2021: Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya
33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus
Mga Talata ng Bibliya tungkol sa Relasyon sa Diyos
Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon
Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse

Pagkilala kay Jesus

banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo
Panginoong Jesus
Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?
Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus
Ano ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus?
pedro-ang-mga-susi-ng-kaharian-ng-langit
Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananampalataya

priests and bishops
Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?
Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...
mananampalatayang katoliko
Ang mga mananampalatayang Katoliko ay nakikinig sa mga pari, ang mga pari ay nakikinig sa mga obispo, at ang mga obispo ay nakikinig sa Santo Papa. Gaano mo man kahusay na ibahagi ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, maliban kung ipahayag ng Santo Papa at ng mga pari ang pagdating ng Panginoon, hindi namin ito matatanggap—kaming mga Katoliko ay nakikinig sa mga pari at sa Santo Papa.
Ang mga Katoliko ay nakikinig sa Santo Papa at mga pari sa lahat ng bagay maliit man o malaki. Nakaayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang higit pa....
Maging Dalisay sa Kasalanan
Naniniwala kami na ang mga kasalanan ng tao ay nalilinis pagkatapos ng kamatayan sa Purgatoryo, pagkatapos ay makakapasok na ang mga tao sa kaharian ng langit. Gayunpaman ay nagpapatotoo kayo na ang mga hindi tumatanggap sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay hindi malilinis, at dahil dito ay hindi magiging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Ano ang ibig mong sabihin dito? Paano ba talaga makakapasok ang mga tao sa kaharian ng langit?
Karamihan sa mga Katoliko ay naniniwala na ang mga kasalanan ng tao ay nalilinis sa Purgatoryo matapos mamatay. Pero sa katotohanan, walang biblikal na basehan para dito. Basahin ang artikulong ito up...
Katoliko,mga Yapak ng Panginoon,
Ang Katolisismo na pinaniniwalaan natin ay ipinasa mula sa mga apostol, at ito ang pinakakinikilala sa lahat ng mga relihiyon. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay kabilang sa Kristiyanismo, at ang Kristiyanismo ay isang sanga ng Katolisismo. Kung naniniwala kami sa Makapangyarihang Diyos, hindi ba kami magpapalit sa Kristiyanismo? At sa paggawa nito, hindi ba namin tinatalikuran ang aming Diyos?
Ang Katolikong sermon na ito ay makakatulong sa iyo na malaman ang gawain ng Diyos at sa gayon ay makatagpong muli ang Panginoon sa lalong madaling panahon....