Menu

Pag-aaral ng Bibliya

Arka ng mga Huling Araw
Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?
Dumating na ang Pandemya sa Atin: Paano Makakamit ang Awa at Proteksyon ng Diyos
mga Sakuna sa Bibliya,Hangarin ng Diyos
Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Mga Sermon ng Ebanghelyo

Panginoong Jesus,Naganap Na,krus
Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na “Naganap Na”?
sino-tunay-na-Diyos
Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?
sino-makapagliligtas-sa-sangkatauhan
Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?
Ang Pagsunod Ba sa mga Lider ng Relihiyon ay Pagsunod sa Diyos?
Ang Pagsunod Ba sa mga Lider ng Relihiyon ay Pagsunod sa Diyos?

Panalangin

Paano Manalangin Na Pakikinggan ng Panginoon: Ang Susi ay ang Lutasin ang 3 Mga Suliranin na Ito
Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?
16 Verses Tungkol sa Panalangin sa Bibliya
Isang Maikling Sermon Tungkol sa Panalangin: 4 na Mabisang Prinsipyo ng Pananalangin
Paano makakapasok ang isang tao sa tunay na panalangin
10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos

Pagkilala kay Jesus

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo
Panginoong Jesus
Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?
Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus
Ano ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus?

Paglago ng Espiritwal

Paano Mapalapit sa Diyos
Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan
Bakit Mahalaga ang Pagdalo sa Mga Pagtitipon
Bakit Napakahalaga para sa mga Kristiyano na Dumalo sa mga Pagtitipon?
paano-hahanapin-kalooban-ng-Diyos
Bakit Nagkakasakit ang Tao? Paano Natin Hahanapin ang Kalooban ng Diyos sa Pagkakasakit?
Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos
Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananampalataya

Nanalangin si Hesus sa Ama sa Langit
Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?
Sa nakaraan, nakita kong itinala ng Bibliya, “At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumabab...
Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya
Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya
Ano ang tunay na pananampalataya? Paano natin patatatagin ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga mahihirap na sandali? Ang tagalog sermon tungkol sa pananampalataya na ito ay magpapakita sa iyo ng ...
pagsubok kahulugan
Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa? Paano Natin Dapat Unawain ang Kanyang Nakapaloob na Intensiyon?
Bakit pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ang pagdurusa? Basahin ang artikulong ito para malaman ang tungkol sa marubdob na layunin ng Diyos na nakapaloob at ang Kanyang pagmamahal at paglili...
kaibhan-gawain-ng-Diyos-gawain-ng-tao
Ang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao
Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng Diyos Mismo ay kinapapalooban ng gawain ng buong sangkatauhan, at kumakatawan din sa gawain ng buong kapanahunan, na ibig sabihin ay na ang sariling g...

Mga Pahina ng Ebanghelyo

Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw
Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw
Sakuna ay Nangyayari
Habang ang Malalaking Sakuna ay Nangyayari, Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Mapalaya mula sa Kasalanan
Paano Malilinis ang Tao mula sa Katiwalian
paano-kikilalanin-mga-huwad-Cristo
Pagkilala sa Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo at Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon