Mag-subscribe

Menu

Pag-aaral ng Bibliya

noe-arka-huling-araw
Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?
sakuna-paano-proteksyon-ng-Diyos
Ang Mga Sakuna ay Nagaganap: Paano Tayo Dapat Tunay na Magsisi upang Makamit ang Proteksyon ng Diyos?
mga Sakuna sa Bibliya,Hangarin ng Diyos
Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos
pangangalaga-ng-Diyos-sa-malalaking-sakuna
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Panalangin

10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos
6 Tagalog Prayer Songs na May Lyrics Upang Makatulong sa Pagpapatibay ng Iyong Relasyon sa Diyos
Sermon sa Tagalog Tungkol sa Panalangin: 4 na Elementong Kailangan Upang Dinggin ng Diyos ang Iyong Panalangin
Ano ang tunay na panalangin?
Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib
Pag-aaral Tungkol sa Panalangin: 3 Mga Prinsipyo ng Pagkamit ng Mabisang Panalangin

Paglago ng Espiritwal

paano-malalaman-kalooban-ng-Diyos
Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin
Pagtitipon ay Napakahalaga
Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga
tatlong-landas-mapagtagumpayan-tukso
Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso
Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos
Paano Makipagsalamuha sa Kapwa ang mga Kristiyano na Kaayon ng mga Intensyon ng Diyos

Mga Bersikulo ayon sa Paksa

Ang Annular Solar Eclipse na Lilitaw sa Hunyo 10, 2021: Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya
33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus
Mga Talata ng Bibliya tungkol sa Relasyon sa Diyos
Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon
Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse
Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Mananagumpay

Pagkilala kay Jesus

banal na diwa ni Cristo
Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo
Jesus
Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?
Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus
Ano ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus?
pedro-ang-mga-susi-ng-kaharian-ng-langit
Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya

God-s-conclusion-of-persons-end
Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa huling kalalabasan ng isang tao?
Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ngayon ang panahon na Aking inaalam ang katapusan ng bawat tao, hindi ang yugto na sinimulan Kong hubugin ang tao. Sinusulat Ko sa Aking talaang libro, isa-isa, ang...
doesnt-accept-Almighty-God-really-fall-into-disaster
Talaga bang mapapahamak sa kalamidad ang lahat ng hindi tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos?
Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking paghatol ay ibinubunyag nang lubusan, nakatutok sa iba’t ibang tao, at dapat na silang lahat ay magsiluklok sa kanilang tamang mga puwesto. Depende sa kun...
madalas-na-nangyayari-mga sakuna
Madalas na nangyayari ang mga sakuna sa buong mundo, at lumalawak ang sukat ng mga ito, na nagpapahayag sa pagdating ng mga huling araw. Sinasabi ng Biblia, "Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na" (1Pedro 4: 7). Alam natin na sa pagbalik ng Panginoon sa mga huling araw ay gagantimpalaan Niya ang mabuti at parurusahan ang masama at tutukuyin ang mga wakas ng mga tao. Kaya't paano Niya gagantimpalaan ang mabuti at parurusahan ang masama, at paano Niya tutukuyin ang mga wakas ng mga tao?
Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa panghuli Niyang gawain ng pagwawakas sa kapanahunan, ang disposisyon ng Diyos ay isang pagkastigo at paghatol, kung saan inihahayag Niya ang lahat ng di-matuwid,...
Paano Makalaya sa Pagdurusa
Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan
Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...