Mag-subscribe

Menu

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

hindi-dumarating-sa-mga-ulap
Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?
Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Tanda ng mga Huling Araw
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Homiliya Ngayong Araw
Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?

Salubungin ang Panginoong Jesus

Dumating na ang Mga Araw ni Noe
Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?
Hahanapin ang Pagpapakita ng Diyos
Paano Natin Hahanapin ang Pagpapakita ng Diyos sa Gitna ng mga Sakuna?
Panginoon-kumakatok-pintuan-paano-sasagot
Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot
Parabula ng Sampung Dalaga
Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Basahin ang iba pa

Mga Pahina ng Ebanghelyo

Pag-aaral ng Bibliya

Ang Mga Sakuna ay Nagaganap: Paano Tayo Dapat Tunay na Magsisi upang Makamit ang Proteksyon ng Diyos?
Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?
Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”
Ano ang Kahulugan ng “Ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay”?

Mga Videong Kristiyano

Mga Patotoo

paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya sa diyos
Paano Mapapalakas ang Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho
overcame-the-temptation
Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)
tunay-na-espirituwal-na-buhay
Matapos Kumawala Mula sa mga Relihiyosong Ritwal, Namumuhay na Ako Ngayon ng Tunay na Espirituwal na Buhay(I)
panalangin-sa-Diyos-ang-pagsusulit
Panalangin para sa mga Pagsusulit: Tinulungan Ako ng Diyos upang Maiwaksi ang Pagkabalisa Bago ang Pagsusulit