Menu

Daily Bible Verse Tagalog

Verse ngayong araw

Lunes Hunyo 17, 2024

Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.

Tingnan ang iba pa

Paksa ng Talata

Propesiya sa Pahayag 6:1–8: Dumating na ba ang Apat na Kabalyero ng Apocalipsis?
Propesiya sa Pahayag 6:1–8: Dumating na ba ang Apat na Kabalyero ng Apocalipsis?
Senyales ng Pagbabalik ni Hesus
15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus
20 mga Bible Verse About Anger Tagalog
20 mga Bible Verse About Anger Tagalog - Nagtuturo sa Inyo Kung Paano Kontrolin ang Inyong Galit
Bible Verse About Wisdom Tagalog
8 mga Bible Verse About Wisdom Tagalog

Ikalawang Pagparito ni Jesus

Ang Blood Moon sa Bibliya ay Nagpapakita ngayong 2022
Ang Blood Moon sa Bibliya ay Nagpapakita ngayong 2022: Dumarating ang Dakila at Kakila-kilabot na Araw ni Jehova
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
mga araw ni noe
Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?
Ano ang Pagkakatawang-tao
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Pag-aaral ng Bibliya

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
Ano ang Debosyon? Alam Mo Ba Kung Paano Magdebosyon ng Mas Mabisa?
Ang mga Senyales ng Pagdating ng Panginoon ay Naglitawan: Bumalik Na Ba ang Panginoon na May Bagong Pangalan?
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan

Mga Videong Kristiyano

Mga Patotoo

pinoprotektahan-ng-Diyos-sa-pagbaha
Pinoprotektahan Tayo ng Diyos Mula sa Pinsala ng Isang Pagbaha
paano mapapalakas ang pananampalataya sa Diyos
Paano Mo Mapapalakas ang Iyong Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho?
Likod ng Pangalan ng Diyos
Ang Pangalan ng Diyos sa Katoliko: Naunawaan Ko ang Misteryo ng Pangalan ng Diyos
hindi-nababagabag-ng-kasalanan
Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan