Menu

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?
Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?
Tanda ng mga Huling Araw
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Salubungin ang Panginoong Jesus

Ebanghelyo Ngayong Araw
Ebanghelyo Ngayong Araw - Ang Ebanghelyo ng Pagbabalik ng Panginoon
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Dapat Ba Nating Hanapin ang Panginoon sa Pamamagitan ng Ating Tenga o Paningin Upang Salubungin ang Kanyang Pagbabalik?
Dapat Ba Nating Hanapin ang Panginoon sa Pamamagitan ng Ating Tenga o Paningin Upang Salubungin ang Kanyang Pagbabalik?
mga araw ni noe
Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Quick Navigation Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit? Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna? Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna? Sa pagtatapo...

Basahin ang iba pa

Mga Pahina ng Ebanghelyo

Pag-aaral ng Bibliya

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
Ano ang Debosyon? Alam Mo Ba Kung Paano Magdebosyon ng Mas Mabisa?
Ang mga Senyales ng Pagdating ng Panginoon ay Naglitawan: Bumalik Na Ba ang Panginoon na May Bagong Pangalan?
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan

Mga Videong Kristiyano

Mga Patotoo

pinoprotektahan-ng-Diyos-sa-pagbaha
Pinoprotektahan Tayo ng Diyos Mula sa Pinsala ng Isang Pagbaha
paano mapapalakas ang pananampalataya sa Diyos
Paano Mo Mapapalakas ang Iyong Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho?
Likod ng Pangalan ng Diyos
Ang Pangalan ng Diyos sa Katoliko: Naunawaan Ko ang Misteryo ng Pangalan ng Diyos
hindi-nababagabag-ng-kasalanan
Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan