Mag-subscribe

Menu

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Makapangyarihang Diyos,nagbalik na Panginoong Jesus
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
hindi-dumarating-sa-mga-ulap
Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?
Tanda ng mga Huling Araw
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Pahayag 3 20
Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?

Salubungin ang Panginoong Jesus

Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Panginoon na Kumakatok sa Pintuan
Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot
ang babaeng samaritana,si Jesus at ang babaeng samaritana,Pagbasa Ngayong Araw
Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana
Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo
3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Bakit Sinasabi ng Panginoong Jesus “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit”?

Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Mateo 7:21–23 at mahanap ang paraan upang sundin ang kalooban ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit....

Basahin ang iba pa

Mga Pahina ng Ebanghelyo

Pag-aaral ng Bibliya

Bakit Sinasabi ng Panginoong Jesus “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit”?
Bakit Hinahangad ng mga Judio ang Pagdating ng Mesiyas subalit Kinalaban Siya Noong Siya ay Tunay na Dumating?
Bakit Itinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro nang 3 Beses “Iniibig Mo Baga Ako?”
Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?
Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Mga Videong Kristiyano

Mga Patotoo

Likod ng Pangalan ng Diyos
Sa Pananampalatayang Katoliko: Alam mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos
hindi-nababagabag-ng-kasalanan
Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan
pinoprotektahan-ng-Diyos-sa-pagbaha
Pinoprotektahan Tayo ng Diyos Mula sa Pinsala ng Isang Pagbaha
pakikipagsapalaran-malaking-sunog
Ang Aking Pakikipagsapalaran sa Isang Malaking Sunog