Mag-subscribe

Menu

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Pahayag 3 20
Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?
Tanda ng mga Huling Araw
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
hindi-dumarating-sa-mga-ulap
Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?
Pagbabalik ng Panginoon
Ang 2 Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon

Salubungin ang Panginoong Jesus

Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon
Panginoon na Kumakatok sa Pintuan
Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot
ang babaeng samaritana,si Jesus at ang babaeng samaritana,Pagbasa Ngayong Araw
Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana
Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo
3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Basahin ang iba pa

Mga Pahina ng Ebanghelyo

Pag-aaral ng Bibliya

Bakit Itinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro nang 3 Beses “Iniibig Mo Baga Ako?”
Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?
Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Ika-26 ng Mayo 2021 Super Blood Moon: Dumarating ang Dakila at Kahila-hilakbot na Araw ni Jehova
Ano ang Isang Mananagumpay? Paano Tayo Magiging Mga Mananagumpay at Makatamo ng Proteksyon ng Diyos?

Mga Videong Kristiyano

Mga Patotoo

manghang Gawa ng Diyos
Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib
nasalubong-ko-ang-pagbabalik-ng-Panginoon
Matapos ang Ilang mga Di-Inaasahang Kaganapan Nasalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon
Manalangin para sa sakit
Paano Ko Napagtagumpayan ang Kasamaan ng Karamdaman Matapos Pahirapan ng Nakamamatay na Uremia
paano mapapalakas ang pananampalataya sa Diyos
Paano Mapapalakas ang Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho