VIDEOS Mga Music Video na Kristiyano Mga Pelikula tungkol sa Ebanghelyo Serye ng Iba’t Ibang Palabas Maiikling Pelikula Mga Awit ng Papuri Iba pa

Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Dula-dulaan sa Entablado Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap

Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap”

“Awit ng Kaharian Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview Simula ng Tap Dance

“Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

Awit ng Kaharian Bumababa ang Kaharian sa Mundo

“Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” | Pinahabang Preview

Tagalog Christian music video 2019-Awit ng Matamis na Pag-ibig Praise and Thank God for His Love

Tagalog Christian Music Video 2019 | “Awit ng Matamis na Pag-ibig” Praise and Thank God for His Love

Tagalog Christian Praise Music Video Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Christian Praise Music Video | “Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos”

Umabot sa Huling Tren

Tagalog Christian Movie 2018 | “Umabot sa Huling Tren” | Welcome the Return of Lord Jesus

Large-scale Gospel Choir Awit ng Kaharian Bumababa ang Kaharian sa Mundo

Large-scale Gospel Choir | “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono

Tagalog Gospel Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | God Is the Life Supply for Me

Tagalog Christian Family Movie Anak, Umuwi Ka Na

Tagalog Christian Family Movie | “Anak, Umuwi Ka Na!”

pananampalataya-sa-Diyos-bumagsak-asimbahan

Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Tagalog Christian Movie Mapalad ang Mapagpakumbaba

Tagalog Christian Movie “Mapalad ang Mapagpakumbaba” | The Lord Has Come Back

Tagalog Christian Crosstalk Isang Anticristo sa Iglesia

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

May Isang Diyos Lamang

Tagalog Christian Crosstalk | “May Isang Diyos Lamang”

mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan

Tagalog Crosstalk | “Ang mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan”

tagalog-christian-skit-pagtitipon

Tagalog Christian Skit | “Pagtitipon sa isang Kamalig” | Why Do Christians Meet in a Cowshed?

Tagalog Crosstalk Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos Can the Lord Be Called Jesus When He Returns

Tagalog Crosstalk “Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos” | Can the Lord Be Called Jesus When He Returns?

New Tagalog Skit Ang mga Limitasyon ng Mayor ng Barrio Why Christians Have to Flee Their Homes

New Tagalog Skit “Ang mga Limitasyon ng Mayor ng Barrio” | Why Christians Have to Flee Their Homes

Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

“Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay” (5/7) Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw?

Paano Maging Tunay na Masunurin sa Diyos at Maligtas Niya

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Tunay Bang Pagsunod sa Diyos ang Pagtatrabaho nang Husto, Pagsuko sa mga Bagay at Paggastos sa Diyos

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit

Clip ng Pelikulang Paghihintay – Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit

Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon

Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (2) | “Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon?”

Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

“Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay” (5/7) Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw?

“Awit ng Kaharian Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2 Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos

Awit ng Kaharian Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1 Isang Pagdiriwang ng Kaharian

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian

Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig

Tagalog Christian Song 2019 | “Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig”

worship-song-magpasakop-gawain-ng-Diyos

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | “Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos”

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics Kasama Ka Hanggang Wakas

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | “Kasama Ka Hanggang Wakas”

Tagalog Christian Praise and Worship Song Kung Di Ako Iniligtas ng Diyos

Tagalog Christian Praise and Worship Song | “Kung ‘Di Ako Iniligtas ng Diyos”