Kung sumali ka kaya sa aming mga pagtitipon online upang malaman ang tungkol sa mga katotohanan tungkol sa pagpasok sa kaharian ng langit, pagtakas sa kasalanan, pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, at marami pa?

Paano makapasok sa kaharian ng langit

Paano makapasok sa kaharian ng langit

 • Ano ang mga pamantayan sa pagpasok sa kaharian ng langit?
 • Maaari bang ang mga mananampalataya, na pinatawad ng kasalanan ngunit nagkakasala pa rin, ay makapasok sa kaharian ng langit?
 • Ano ang paraan patungo sa kaharian ng langit?
Paano matigil sa pagkakasala

Paano matigil sa pagkakasala

 • Ano ang kasalanan at ano ang pangunahing sanhi ng kasalanan?
 • Bakit nagkakasala pa rin tayo pagkatapos na mapatawad sa kasalanan sa paniniwala sa Panginoon?
 • Paano natin malulutas ang ating pagiging makasalanan at makapasok sa kaharian ng langit?
Pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon

Pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon

 • Paano nagkatotoo ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus?
 • 2 paraan ng pagbabalik ng Panginoong Jesus
 • Paano salubungin ang pagbabalik ng Panginoon
 • Ano ang pinakamadaling pagkakamaling nagagawa sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon?
Pagpasok sa isang magandang patutunguhan

Pagpasok sa isang magandang patutunguhan

 • Bakit ang buhay ay puno ng pagdurusa?
 • Paano makatakas sa pagdurusa at pumasok sa isang magandang patutunguhan
 • Anong mga tao ang maaaring makapasok sa isang magandang patutunguhan?

Mga pagsusuri

Inirekomendang Pagbabasa