Menu

Susunod

"Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na" | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled

1,931,159 2020-07-27

Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Walang nakinig sa salita ng Diyos. Ang kanilang katigasan ng ulo at kasamaan ay pumukaw sa galit ng Diyos at sa huli, nilamon sila ng sakunang dulot ng malaking baha. Tanging si Noe at ang kanyang pamilyang may walong miyembro ang nakinig sa salita ng Diyos at nakaligtas. Ngayon, sumapit na ang mga huling araw. Palala nang palala ang katiwalian ng sangkatauhan. Lahat ay sumasamba sa kasamaan. Ang buong mundo ng mga relihiyoso ay nagpapatangay sa agos ng mundo. Ni katiting ay hindi nila gusto ang katotohanan. Dumating na ang mga araw ni Noe! Para mailigtas ang sangkatauhan, nagbalik na muli ang Diyos upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa sangkatauhan. Ito ang huling beses na inililigtas ng Diyos ang tao! Ano ang dapat piliin ng sangkatauhan?

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

Power to Order By British Council (http://film.britishcouncil.org/power-to-order )/CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ )

https://www.stockfootage.com

Food and Agriculture Organization of the United Nations, [2017], [World Food Day 2017 – Change the future of migration | #WFD2017], [ https://www.youtube.com/watch?v=rvwce0pDwlE ]. Reproduced with permission)

Food and Agriculture Organization of the United Nations, [2013], [Locust crisis in Madagascar], [ https://youtu.be/Oasvgmh_OCY ]. Reproduced with permission

Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區! https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

Mag-iwan ng Tugon