Menu

Pinagtatrabahuhan

Paano Mo Mapapalakas ang Iyong Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho?

Madalas ka bang nalalayo sa Diyos dahil abala ka sa trabaho at walang oras para dumalo sa mga pagtitipon? Paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos at mapapanatili ang isang malapit na k...

Paano Magsanay na Umangkop sa Kalooban ng Diyos sa Harap ng Paggawa ng Kita

Ni Ye Qing, Tsina Lunes, Setyembre 3, 2018 Maaliwalas na kalangitan Sa ngayon, nagtatrabaho ako sa isang beauty parlor ng isang buwan na. Noong una akong nagsimula, itinalaga ng aking amo ang isang ...

Ang Pagkamulat Ko Bilang Kristiyano: Ang Katanyagan at Pakinabang Ay Hindi ang Susi sa Kaligayahan

Ang katanyagan at pakinabang ay mga layunin na hinahabol ng maraming tao sa kanilang mga buhay bagamat personal na nasaksihan ng marami sa atin ang kinahinatnan ng iba habang kanilang pinagtitiisan an...

Ang Maging Isang Matapat na Tao ay Tunay na Dakila!

Isang araw noong 2004 sinabi sa akin ng isang kaibigan: “Bawat araw gumigising ka nang maaga at buong araw na abala sa paggupit ng tela, pinapagod mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pa rin kumikita ng ...

Inililigtas Ako ng Diyos Mula sa Buhay ng Pagsasakripisyo ng Kalusugan para sa Pera

Noong nag-aaral ako, maraming tao sa baranggay namin ang lumipat sa mga apartment at bumili ng mga kotse, habang nananatiling nakatira sa lumang isang-palapag na bahay ang pamilya ko. Kaya naman, ...

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

Ako ay may sariling pinagkakakitaan. Pangunahing itininda ko ang lahat ng uri ng tela, at gumawa din ako ng mga damit para sa aking mga parokyano bilang pandagdag ng kita. Pagkalipas ng ilang taon, an...

Ang Karanasan ng Isang Doktor sa Pagbabagong-anyo

Liu Jing Nang ako ay bata pa, sa tuwing dinadala ako ng aking ina sa ospital upang patingin sa isang doktor at nakita ang lahat ng mga doktor at mga nars sa kanilang puting toga na nagmamadali sa pal...