Naglalaman Ba ang Bibliya ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

Naglalaman Ba ang Bibliya ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan?

Ni Weixiang, Tsina Isang gabi, Si Kapatid Gao ay nagmamadali, na kapit ang Bibliya at kumakaripas papunta sa bahay ni Kapatid Gui … Nang makarating siya doon, silang dalawa ay … Iba pa Naglalaman Ba ang Bibliya ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan?

Ang Batang Lobo Ay Bumalik sa Bahay

Ang “Batang Lobo” Ay Bumalik sa Bahay

Ni Xiaoxin Ilang araw na ang nakalilipas, nagbasa ako ng isang kuwento sa isang libro tungkol sa isang batang lobo, na karaniwang ganito: Mayroong isang mangangaso na ang bagong panganak … Iba pa Ang “Batang Lobo” Ay Bumalik sa Bahay

Pagninilay sa Mateo 53-Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Pagninilay sa Mateo 5:3—Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Sa isa sa aking pang-araw-araw na debosyon, nabasa ko na sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Inilapag ko ang Bibliya … Iba pa Pagninilay sa Mateo 5:3—Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Mga Kuwento sa Bibliya Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Ni Zhou Ming Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos … Iba pa Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Tagalog Devotion: Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Naaalala ko ang unang beses na nagsimba ako at … Iba pa Tagalog Devotion: Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus? Ang sumusunod ay pagbabahaginan … Iba pa 3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Pagbabasa ng Biblia,Paggabay ng Banal na Espiritu

3 Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Ni: Xiao Xiao, Pransya Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago … Iba pa 3 Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Isang Pagtitipon ang Nagbigay sa Akin ng Bagong Pagkaunawa sa Biblia

Isang Pagtitipon ang Nagbigay sa Akin ng Bagong Pagkaunawa sa Biblia

Ni Cai Hong, Malaysia Mabilis na Pag-navigate Ang Aking Espiritu ay Nanlupaypay sa Kadiliman, ngunit Nagkataon na Natagpuan Ko ang Isang Natatanging Klase ng Pag-aaral ng Biblia Mayroon pa bang … Iba pa Isang Pagtitipon ang Nagbigay sa Akin ng Bagong Pagkaunawa sa Biblia

bibliya

Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Kapag naririnig nila ang tungkol sa “mananagumpay,” karamihan sa mga Kristiyano ay iniisip na ang mga gumagawa at nagtatrabaho para sa Panginoon, na kayang panatilihin ang pangalan ng Panginoon, na … Iba pa Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Christian Tagalog Devotion Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Christian Tagalog Devotion: Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang … Iba pa Christian Tagalog Devotion: Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Kristiyano araw-araw na debosyon

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Sinasabi ng Bibliya, “Magsilapit kayo sa Dios, at siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng isang tunay na … Iba pa Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Ang mga Kristiyano ay nananalangin sa Diyos

Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon! Kadalasan, ang lahat ng mga uri ng digmaang espirituwal ay magaganap sa buong panahon ng ating pananampalataya sa at pagsunod sa … Iba pa Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

man praying on the Bible in the light candles selective focus

Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Sa ngayon, ang lahat ng uri ng mga kalamidad sa buong mundo ay nagiging lalong malala, at maraming propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ang pangunahing natutupad. Tayong mga Kristiyano ay … Iba pa Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Kahulugan ng Pahinga sa Biblia

Ano ang Kahulugan ng Pahinga sa Biblia?

Ang salitang “pahinga” ay literal na nangangahulugang mag-relaks sa kapayapaan; ipinahihiwatig din nito ang pagluluksa ng mga tao para sa mga patay. Sa Biblia, ang salitang “pahinga” ay lumilitaw nang … Iba pa Ano ang Kahulugan ng Pahinga sa Biblia?

Muling Pagkabuhay

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa … Iba pa Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Ano ang Bibliya? Lahat ba ng mga Salita ng Diyos ay nasa Bibliya

Ano ang Bibliya? Lahat ba ng mga Salita ng Diyos ay nasa Bibliya?

Kasama sa Biblia ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Itinala ng Lumang Tipan ang gawain ng Diyos na paglikha ng lupa at ang gawaing isinagawa sa Kapanahunan ng Kautusan, … Iba pa Ano ang Bibliya? Lahat ba ng mga Salita ng Diyos ay nasa Bibliya?

Panalangin sa Diyos

4 na mga Bagay na Kailangang Gawin ng mga Kristiyano sa Kanilang Pananampalataya sa Diyos

—Apat na Pangunahing Mga Bagay na Dapat Nating Panghawakan Kapag Naniniwala sa Diyos Narito ang apat na pangunahing mga bagay na dapat gawin nating mga Kristiyano sa pagsunod sa Panginoon. … Iba pa 4 na mga Bagay na Kailangang Gawin ng mga Kristiyano sa Kanilang Pananampalataya sa Diyos

Magandang Balitang Natanggap sa Pagpupulong ng Pag-aaral ng Biblia (II)

Magandang Balitang Natanggap sa Pagpupulong ng Pag-aaral ng Biblia (II)

Sa mga oras na ito, nagbasa si Kapatid na Chen ng dalawang talata ng mga salitang: “Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, nguni’t nangangailangan sa bawa’t isa sa … Iba pa Magandang Balitang Natanggap sa Pagpupulong ng Pag-aaral ng Biblia (II)

Pag-aaral ng Biblia

Magandang Balitang Natanggap sa Pagpupulong ng Pag-aaral ng Biblia (I)

Ni Chengshan, Estados Unidos Sa kasalukuyan, maraming mga kapatid ang hindi sumusubok na makinig sa mga sermon nang nakababa ang kanilang mga depensa sa takot na maloko ng mga huwad … Iba pa Magandang Balitang Natanggap sa Pagpupulong ng Pag-aaral ng Biblia (I)

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Mabilis na Pag-navigate Baffled From Reading the Bible Pagsangguni sa Isang Kasamahan at Paghahanap sa Sagot Iniibig ni Pedro ang Panginoon at Natamo niya ang Kanyang Pagsang-ayon Kung Paano Hinangad … Iba pa Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit