Menu

Mga Patotoo sa Biyaya ng Diyos

Sa Pag-asa sa Diyos: Ang Aking Chronic Insomnia ay Talagang Napagaling!

Noong 2010, upang kumita ng pera, pumunta ako sa Italya mula sa Tsina kasama ang aking asawa upang magtrabaho. Dahil hindi ko maintindihan ang katutubong wika, at wala akong propesyonal na kasanayan, ...

Ang Aking Pakikipagsapalaran sa Isang Malaking Sunog

Ako si Li Ai, 77 taong gulang. Bagaman ako’y matanda na at may mahinang kakayahan, hindi ako tinanggihan ng Diyos. Matapos maniwala sa Diyos, alam ko na ang ating buhay ay nagmumula sa Diyos, at na ta...

Pinoprotektahan Tayo ng Diyos Mula sa Pinsala ng Isang Pagbaha

Sa isang baha, ang may-akda, isang 80-taong Kristiyano, ay natakot na guguho ang kanyang lumang bahay na gawa sa putik at sa gayon ay masira ang mga aklat ng mga salita ng Diyos, kaya siya ay lumuhod ...

Nang Umasa Siya sa Diyos, Nakaligtas ang Kanyang Anak na Nanganganib ang Buhay

Sa Tagsibol ng 2015, isang araw ay umalis ng bahay si Wang Min upang gawin ang mga gawain at bumalik upang makita ang kanyang anak na lalaking si Linlin na maputlang nakaupo sa higaan nito. Nakahawak ...

Panalangin sa Diyos—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Habang naglalakbay tayo sa buhay, bawat isa sa atin ay makakaranas ng ilang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan natatatak sa ating alaala at hindi kailanman malilimutan. Ang karanasang nag-iwan ...

Ganito Ako Umasa sa Diyos Nang Malubhang Nagkasakit ang Babae Kong Apo

Ang anim-na-taong gulang na apo ng may-akda ay biglang dinapuan ng encephalitis. Matapos ipasok sa ospital at mabigyan ng lunas sa loob ng 13 araw, nagbigay ng abiso ang doctor na mamamatay ang bata, ...

Paano Ko Napagtagumpayan ang Kasamaan ng Karamdaman Matapos Pahirapan ng Nakamamatay na Uremia

Nang dapuan ang Kristiyanong si Zhang Lei ng malalang uremia, ang mga pagpipilian niya ay kidney transplant o dialysis, pero wala siyang sapat na pera para sa kahit alin do’n. Paano niya napagtagumpay...

Paano Manalangin para sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib

Tala ng Patnugot: Naaksidente sa labas ng bahay ang anak ni Molian, inilalagay ang buhay nito sa panganib. Sa gitna ng kanyang pagdurusa at kawalan ng pag-asa, mahigpit na umasa si Molian sa Diyos,...