Menu

Paglago ng Espiritwal

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan

Alam mo ba kung paano mapalapit sa Diyos sa isang abalang buhay? Ang 3 mga paraan ng pagsasanay na ito ay tiyak na kapaki-pakinabang. Basahin upang matuto nang higit pa ngayon....

Bakit Napakahalaga para sa mga Kristiyano na Dumalo sa mga Pagtitipon?

Bakit napakahalagang dumalo sa mga pagtitipon? Ano ang kahihinatnan ng hindi madalas na pagsali sa mga pagtitipon bilang mga mananampalataya? Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang kahalagahan...

3 Paraan para Mapagtagumpayan ang mga Tukso sa Labanang Espirituwal

Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon! Kadalasan, ang lahat ng mga uri ng digmaang espirituwal ay magaganap sa buong panahon ng ating pananampalataya sa at pagsunod sa Diyos. May mga tukso na may ...

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

How can we effectively establish a normal relationship with God through daily devotion? This article in Tagalog will show you 4 ways of practice....

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bilang siyang pinakamahalagang ga...

Paano Natin Malalagpasan ang mga Pagsubok sa Buhay Bilang mga Mananampalataya?

Alam mo ba kung paano malagpasan ang mga pagsubok sa buhay? Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang 3 pangunahing punto, na magpapakita sa iyo ng paraan....

Tatlong mga Landas upang Pangasiwaan ang mga Malulungkot na Sitwasyon

Sa totoong buhay, madalas tayong nakakatagpo ng isang bagay na hindi kasiya-siya, tulad ng mga pagkabigo sa ating trabaho, pagpuna ng ating mga boss, pakikipagtalo sa ating mga asawa, biglaang mga sak...

Bakit Nagkakasakit ang Tao? Paano Natin Hahanapin ang Kalooban ng Diyos sa Pagkakasakit?

Ang kasabihang “Nagkukumahog sa paghahanap ng manggagamot tuwing ikaw ay maysakit” ay direktang sumasalamin sa mga pakiramdam ng mga tao ng pagkabalisa, kawalang magawa at pagkataranta kapag sila ay m...

Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon

Sa totoong buhay, bakit madalas na labag tayo sa mga turo ng Panginoon at may mga salungatan sa iba? Paano tayo magkakaroon ng maayos na samahan sa iba at mahalin ang isa't isa batay sa mga turo ng Pa...

Paano Magkakaroon ng Isang Pusong May Takot sa Diyos ang mga Kristiyano?

Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdambana sa Kanya sa...

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Nakita Ko ang Kamangha-manghang mga Gawa ng Diyos Nang Ako’y Umasa sa Kanya

Galing ako sa Africa at ako ay ipinanganak sa isang pamilyang Katoliko. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang inhinyero sa isang planta ng semento. Sa paghahanap ng katotohanan sa loob ng maraming t...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (II)

Sa pamamagitan ng panahon ng pagkakaroon ng mga pagpupulong, naintindihan ko ang ilang katotohanan, nalaman ko na ang Diyos ay taga-pamamahala sa lahat at nagbibigay para sa sangkatauhan. Pagkatapos a...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (I)

Isang araw, habang gumagawa ako ng mga dumplings sa kusina ng pabrika na aking pinagtatrabahuhan, may biglang bumagsak na plastik na basket mula sa kalangitan at tinamaan ako nito sa aking ulo. Tuma...

Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga

Tala ng Patnugot: Maraming mga kapatid na naniniwala lamang sa Diyos at nakakaligtaang dumalo sa mga pagpupulong sa oras at madalas na palayawin ang kanilang sarili sa mga pagdadahilan na sila ay aba...

Tungkulin ng isang Kristiyano: Apat na Pagsasagawa na Dapat Sundin ng Isang Kristiyano

Ano ang tungkulin ng isang Kristiyano? Paano tayo magiging kalugud-lugod sa Diyos at patuloy na lumago sa buhay? Basahin upang maunawaan ang 4 na paraan ng pagsasagawa....