Mag-subscribe

Menu

Paglago ng Espiritwal

Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon

Sa totoong buhay, bakit madalas na labag tayo sa mga turo ng Panginoon at may mga salungatan sa iba? Paano tayo magkakaroon ng maayos na samahan sa iba at mahalin ang isa't isa batay sa mga turo ng Pa...

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at magkaroon ng ...

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bilang siyang pinakamahalagang ga...

Paano Magkakaroon ng Isang Pusong May Takot sa Diyos ang mga Kristiyano?

Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdambana sa Kanya sa...

Bakit Mahalaga ang Pagdalo sa Mga Pagtitipon

Quick Navigation Paano Tinitignan ng Diyos ang mga Kristiyanong Hindi Dumadalo sa mga Pulong? Ang Nasa Likod ng Ating Palaging Pagliban sa mga Pagtitipon ay Pakana ni Satanas Bakit...

Nakita Ko ang Kamangha-manghang mga Gawa ng Diyos Nang Ako’y Umasa sa Kanya

Galing ako sa Africa at ako ay ipinanganak sa isang pamilyang Katoliko. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang inhinyero sa isang planta ng semento. Sa paghahanap ng katotohanan sa loob ng maraming t...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (II)

Sa pamamagitan ng panahon ng pagkakaroon ng mga pagpupulong, naintindihan ko ang ilang katotohanan, nalaman ko na ang Diyos ay taga-pamamahala sa lahat at nagbibigay para sa sangkatauhan. Pagkatapos a...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (I)

Isang araw, habang gumagawa ako ng mga dumplings sa kusina ng pabrika na aking pinagtatrabahuhan, may biglang bumagsak na plastik na basket mula sa kalangitan at tinamaan ako nito sa aking ulo. Tuma...

Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga

Tala ng Editor: Maraming mga kapatid na naniniwala lamang sa Diyos at nakakaligtaang dumalo sa mga pagpupulong sa oras at madalas na palayawin ang kanilang sarili sa mga pagdadahilan na sila ay ab...

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Sinasabi ng Bibliya, “Magsilapit kayo sa Dios, at siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng isang tunay na pakikipag-u...

Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon! Kadalasan, ang lahat ng mga uri ng digmaang espirituwal ay magaganap sa buong panahon ng ating pananampalataya sa at pagsunod sa D...

Tungkulin ng isang Kristiyano: Apat na Pagsasagawa na Dapat Sundin ng Isang Kristiyano

Tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay lahat gusto na matamo ang papuri ng Panginoon, ngunit, paano natin gagawin na mabigyang kasiyahan ang kalooban ng Panginoon? Sa katunayan, mayroong apat na m...

Paano Makipagsalamuha sa Kapwa ang mga Kristiyano na Kaayon ng mga Intensyon ng Diyos

Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay isang usaping nagdudulot ng sakit ng ulo para sa maraming tao. Ito ay isa ring paksa na madalas kaharapin ng isang tao sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Hinihin...