Mag-subscribe

Menu

Paglago ng Espiritwal

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at magkaroon ng ...

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Ni Jingnian, Estados Unidos Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bi...

Paano Magkakaroon ng Isang Pusong May Takot sa Diyos ang mga Kristiyano?

Ni Tongxin Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdamba...

Tagalog Devotional Message: Napakahalaga para sa mga Kristiyano na Regular na Dumalo sa mga Pulong

Ni Chang Qing Quick Navigation Paano Tinitignan ng Diyos ang mga Kristiyanong Hindi Dumadalo sa mga Pulong? Ang Nasa Likod ng Ating Palaging Pagliban sa mga Pagtitipon ay Pakana ni Sa...

Nakita Ko ang Kamangha-manghang mga Gawa ng Diyos Nang Ako’y Umasa sa Kanya

Ni Fudan, Africa Galing ako sa Africa at ako ay ipinanganak sa isang pamilyang Katoliko. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang inhinyero sa isang planta ng semento. Sa paghahanap ng katotohanan sa ...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (II)

Ni Jingxin, Japan Sa pamamagitan ng panahon ng pagkakaroon ng mga pagpupulong, naintindihan ko ang ilang katotohanan, nalaman ko na ang Diyos ay taga-pamamahala sa lahat at nagbibigay para sa sangk...

Iniligtas Ako ng Pag-ibig ng Diyos Mula sa Pagpapaikot ng Pera (I)

Ni Jingxin, Japan Isang araw, habang gumagawa ako ng mga dumplings sa kusina ng pabrika na aking pinagtatrabahuhan, may biglang bumagsak na plastik na basket mula sa kalangitan at tinamaan ako nito...

Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga

Ni Xingwu, ng Estados Unidos Tala ng Editor: Maraming mga kapatid na naniniwala lamang sa Diyos at nakakaligtaang dumalo sa mga pagpupulong sa oras at madalas na palayawin ang kanilang sarili sa mg...

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Sinasabi ng Bibliya, “Magsilapit kayo sa Dios, at siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng isang tunay na pakikipag-u...

Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon! Kadalasan, ang lahat ng mga uri ng digmaang espirituwal ay magaganap sa buong panahon ng ating pananampalataya sa at pagsunod sa D...

Tungkulin ng isang Kristiyano: Apat na Pagsasagawa na Dapat Sundin ng Isang Kristiyano

Ni Hanxiao Tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay lahat gusto na matamo ang papuri ng Panginoon, ngunit, paano natin gagawin na mabigyang kasiyahan ang kalooban ng Panginoon? Sa katunayan, mayr...

Paano Makipagsalamuha sa Kapwa ang mga Kristiyano na Kaayon ng mga Intensyon ng Diyos

Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay isang usaping nagdudulot ng sakit ng ulo para sa maraming tao. Ito ay isa ring paksa na madalas kaharapin ng isang tao sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Hinihin...