bumalik-Panginoon-darating-alapaap-o-palihim

Kapag Bumalik ang Panginoon, Una ba Siyang Darating nang Nasa Alapaap o Darating nang Palihim?

Ni An Jing, South Korea Namumutawi sa asul na langit ang mga puting alapaap na lumulutang at dumaraang tulad ng isang obra ng umaagos na tanawin, at hindi ko mapigilang … Iba pa Kapag Bumalik ang Panginoon, Una ba Siyang Darating nang Nasa Alapaap o Darating nang Palihim?

Ang Panginoon Hesukristo ay Kumakatok

Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: “Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; … Iba pa Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Masasalubong Ba ng Isang Tao ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pagtingin sa Langit

Masasalubong Ba ng Isang Tao ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pagtingin sa Langit?

Ni Yang Shuo, Tsina Matapos ang agahan, naglakad ang mag-asawang Zhong Cheng at Chen Hua sa daan sa gilid ng burol. Tumingala si Chen Hua sa mga puting ulap sa … Iba pa Masasalubong Ba ng Isang Tao ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pagtingin sa Langit?

Paano Babalik si Hesukristo

Paano Babalik si Hesukristo?

Matapos mabuhay muli ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, lahat ng mga Kristiyanong tapat na nanampalataya sa Kanya ay nag-umpisang abangan ang Kanyang ikalawang pagdating. Partikular na tayong mga … Iba pa Paano Babalik si Hesukristo?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ni Weiwei, Estados Unidos Mabilis na Pag-navigate 1. Isang Dating Kakilala Mula sa Sariling Bayan ang Nagdadala ng Kahanga-hangang Balita 2. Ang Biblia ba ay Nagpopropesiya na ang Panginoon ay … Iba pa Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Kung Paano Kakatok sa Pinto ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Tala ng Editor: Ito ay nakapropesiya sa Aklat ng Pahayag: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y … Iba pa Kung Paano Kakatok sa Pinto ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Sinabi ng Panginoong Jesus na Siya ay babalik, at ano ang paraan ng Kanyang pagbabalik?

Ang Sagot mula sa Salita ng Diyos: Sa loob ng libong mga taon, inasam ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Inasam ng tao na makita si Jesus na … Iba pa Sinabi ng Panginoong Jesus na Siya ay babalik, at ano ang paraan ng Kanyang pagbabalik?

pagbabalik ng Panginoon

Totoo Nga Bang Walang Nakakaalam Kung Kailan Darating ang Diyos

Ni Xia Han Pagkatapos ng agahan, nag-umpisang basahin ni Chen Yuhan ang Biblia nang makarinig siya ng katok sa pinto. Binuksan niya ang pinto at nalaman na ang katrabaho pala … Iba pa Totoo Nga Bang Walang Nakakaalam Kung Kailan Darating ang Diyos

Paano Natin Dapat Unawain ang Pagkakatawang-tao ng Panginoon at Pagbabalik ng Palihim?

Tanong: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay nagkatawang-tao at naging Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinagtitibay ng karamihan sa mga pastor … Iba pa Paano Natin Dapat Unawain ang Pagkakatawang-tao ng Panginoon at Pagbabalik ng Palihim?