Mag-subscribe

Menu

Nagkatawang-tao ang Diyos

Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?

Maraming propesiya sa Biblia ang nagsasabi na ang Panginoon ay babalik bilang Anak ng tao sa mga huling araw. Ano ang ibig sabihin ng Anak ng tao? Patuloy na magbasa upang malaman....

Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Ano ang pagkakatawang-tao? Ito ay malaking misteryo at walang sinuman ang nakagawang makaunawa sa aspetong ito ng katotohanan sa loob ng libu-libong taon. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang ...

Kaibahan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan...

Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Ni Wang Ya Sa nakaraan, nakita kong itinala ng Bibliya, “At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng D...

Bakit Kaya Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Kanyang Ama nang Siya ay Nagdasal?

Totoong may hiwaga sa pagtawag ng Panginoong Jesus sa Diyos ng langit na Ama sa Kanyang mga panalangin. Nang nagkatawang-tao ang Diyos, nagtago ang Espiritu ng Diyos sa katawang-tao, mismong ang kataw...

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Tanong: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging tao ang Diyos...

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Tanong: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao; ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngayo’y nagpapatotoo ka na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, ...

Bakit sinasabi na ginagawang ganap ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas n...

Ano ang Kristo? Bakit Tinawag na Kristo ang Panginoong Jesus?

Ano ang Kristo? Ano ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ni Kristo at ng mga taong ginamit ng Diyos? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ni Weiwei, Estados Unidos Quick Navigation 1. Isang Dating Kakilala Mula sa Sariling Bayan ang Nagdadala ng Kahanga-hangang Balita 2. Ang Biblia ba ay Nagpopropesiya na ang Panginoon ...

Ano ang pagkakatawang-tao at diwa nito

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios” (Juan 1:1). “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at n...

Ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa Tsina para gumawa sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo, ito ang simula; ang yugto na ito ng gawain ay ang katapusan ng gawain, at ito ang konklusyon. Sa simula, isinagawa an...

Bakit sinasabi na kailangan ng tiwaling sangkatauhan higit sa lahat ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa sa pamamagitan ng paraan ng Espiritu o pagkakakilanlan ng Espiritu, sapagkat ang Kanyang Espiritu ay h...

Paano dapat unawain ng isang tao na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios” (Juan 1:1–2). “At nagkatawang-tao ang...